Menu Home

Cinstirea zilei Sfântului Vasile cel Mare

La 1 ianuarie, în cinstea zilei în care Sf Vasile cel Mare a adormit în pace (379), se slujește Liturghia sa, care se slujește de zece ori pe an: la 1 ianuarie; în ajunul Nașterii Domnului; în ajunul Botezului Domnului; în toate Duminicile Sfântului și Marelui Post, cu excepția Duminicii Floriilor; în Sfânta și Marea zi Joi și în Sfânta și Marea zi Sâmbătă.

Sfântul Vasile s-a născut în timpul domniei împăratului Constantin cel Mare. Încă nebotezat fiind, Sfântul Vasile a stat cincisprezece ani la Atena unde a studiat filosofia, retorica, astronomia, și toate științele acelui timp.
Colegi de studii i-au fost Sfântul Grigorie Teologul și Iulian, împăratul apostat de mai târziu.
La anii maturității a primit Sfântul Botez în apele Iordanului împreună cu [celebrul] Eubul, fostul său profesor.
A fost episcop al Cezareei Capadociei timp de aproape zece ani, și și-a încheiat viața pământească la vârsta de cincizeci de ani.
A fost apărător mare al Ortodoxiei, luminător al curăției morale, zelot al trării religioase, culme a gândirii teologice, ziditor și stâlp al Bisericii lui Dumnezeu.
Sfântul Vasile și-a meritat pe deplin titlul de „Mare”, în cântările sale, Biserica îl numește „dumnezeiasca albină a Bisericii lui Hristos care adună sufletele credincioșilor cu dulceața cinstirii de Dumnezeu, iar cu acul dumnezeiescului dor, ca și cu o armă, rănește hulele ereticilor. ”
Se păstrează numeroase scrieri ale acestui Sfânt Părinte al Bisericii, scrieri teologice, apologetice, ascetice, canonice precum și Sfânta Liturghie care îi poartă numele.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut