Menu Home

Creștinii arată recunoștința prin rugăciune de mijlocire

Deplasarea credincioșilor din Plevna, Zimbru și Făurei la procesiunea din Slobozia, pentru închinarea la icoana Maicii Domnului, a fost înlesnită de familia evlavioasă de creștini Ion și Rodica Negoiță, oameni harnici și darnici, care susțin cu multă generozitate activitățile bisericești din parohia Făurei, iar de câțiva ani achită în totalitate costul deplasării cu autocarul a creștinilor din cele trei sate învecinate la evenimentele duhovnicești din episcopia noastră.

Vrednici sunt așadar a ne ruga din tot sufletul pentru ei:

Dumnezeule al dragostei, Ţie sunt dator a-Ţi mulţumi pentru dulcele simţământ al dragostei şi ocrotirii, de care mă bucur. O, Cel ce eşti izvorul tuturor bunătăţilor, revarsă binecuvântarea şi binefacerile Tale peste aceia pe care inima mea îi cinsteşte şi îi iubeşte, ca pe binefăcătorii mei. Apără-i de toate primejdiile ce bântuie viaţa muritorilor pe pământ. Fă să răsară asupra lor întotdeauna un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai suferinţelor. Umple inima lor de bucuria mântuirii Tale, povăţuieşte-le paşii pe căi drepte, în scopul mântuirii şi al fericirii. Nu lăsa ca apăsătoarele suferinţe să le înnoureze fruntea şi să le amărască inima. Nenorocirile lor să nu fie jertfă întristărilor. Fă ca fiecare din zilele lor să fie frumoasă zi de primăvară, viaţa lor să se asemene unui râu limpede şi lin, ce curge prin grădini înverzite şi pline de flori. Iar dacă vor fi ameninţat de nenorocire, fii apărătorul şi ocrotitorul lor, precum ei sunt apărătorii mei. Ori în ce parte vor merge sau se vor afla, umbreşte-i cu bunătatea şi apărarea Ta. Dă-le, Dumnezeul meu, toate bucuriile iertate muritorilor care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. Îngerul Tău cel bun să-i însoţească şi să-i păzească în toate zilele lor şi, după o viaţă lungă, plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite tuturor celor ce lucrează virtutea. Amin.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut