Menu Home

Cum se face semnul crucii

Mulți din cei fără de socotință își fac cruce, fluturând cu mâna pe fața lor, dar, în deșert se ostenesc, de vreme ce nu închipuiesc crucea dreaptă, iar dracii se bucură de acea fluturare. Când, însă, cineva își face cruce dreaptă, punând mâna sa la frunte și la piept, la umărul drept iar, pe urmă, la cel stâng, apoi îngerii văzând, se veselesc de adevărata închipuire a crucii pe fețele noastre. Iar îngerul Domnului scrie pe cei ce intră în biserica Domnului, cu frică și cu credință.

Deci, dacă cineva, intrând în biserică, stă cu frică și își face cu umilință închinăciunea pe „chipul lui Dumnezeu” acela primește iertare de păcate și milă de la Dumnezeu, iar, de intră fără frică, apoi, unul ca acela, la ieșirea din biserică, mai mari păcate dobândește. Drept aceea, și noi, fraților, venind la biserică, să stăm cu frică, așteptând de la Dumnezeu mare milă, în veacul de acum și în cel ce va să fie. (Sf Ioan Gură de Aur)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut