Menu Home

De unde dar are neghină?

24 Altă pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa.

25 Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus.

26 Iar dacă a crescut paiul și a făcut rod, atunci s-a arătat și neghina.

27 Venind slugile stăpânului casei, i-au zis: Doamne, n-ai semănat tu, oare, sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină?

28 Iar el le-a răspuns: Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Slugile i-au zis: Voiești deci să ne ducem și s-o plivim?

29 El însă a zis: Nu, ca nu cumva, plivind neghina, să smulgeți odată cu ea și grâul.

30 Lăsați să crească împreună și grâul și neghina, până la seceriș, și la vremea secerișului voi zice secerătorilor: Pliviți întâi neghina și legați-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul adunați-l în jitnița mea.

36 După aceea, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar ucenicii Lui s-au apropiat de El, zicând: Lămurește-ne nouă pilda cu neghina din țarină.

37 El, răspunzând, le-a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul Omului.

38 Țarina este lumea; sămânța cea bună sunt fiii împărăției; iar neghina sunt fiii celui rău.

39 Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii.

40 Și, după cum se alege neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul veacului.

41 Trimite-va Fiul Omului pe îngerii Săi, vor culege din împărăția Lui toate smintelile și pe cei ce fac fărădelegea,

42 Și-i vor arunca pe ei în cuptorul cu foc; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

43 Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. (Matei 13, 24-30, 36-43)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut