Dumnezeu cere trei lucruri de la creștini

Zis-a avva Grigorie Teologul, că aceste trei lucruri cere Dumnezeul de la tot omul, care are sf. botez, adică: credința dreaptă de la suflet, adevărul de la limbă și înfrânarea patimilor, adică curățenie, de la trup. (Pateric)

0%
încărcat
Se încarcă
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...