Menu Home

Enchiridion patristicum. Înălțarea Domnului

  Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Cu El să se înalțe și inima noastră. 

  Să-l ascultăm pe apostolul Pavel care spune: Dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu.Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ. (Col 3,1-2). După cum El s-a înălţat și nu s-a îndepărtat de noi, tot așa, și noi suntem sus în cer împreună cu El, chiar dacă în trupul nostru încă nu s-a adeverit ceea ce ne este promis. Hristos este de acum preamărit deasupra cerurilor, dar suferă aici, pe pământ, toate necazurile pe care le suportăm noi ca mădulare ale Sale. Despre acest lucru a dat asigurare făcând să se audă acel glas: Saule, Saule, de ce mă prigonești? (Fapte 9, 4). De asemenea: Am fost flămând și Mi-ați dat să mănânc (Mt 25 35). 

 Atunci, de ce nu ne ostenim și noi pe acest pământ în aşa fel încât să ne odihnim deja împreună cu Hristos în cer, noi, care suntem uniţi cu Mântuitorul nostru prin credinţă, speranță și dragoste? Într-adevăr, Hristos fiind sus în cer, încă rămâne cu noi. În mod asemănător, și noi, deşi locuim aici pe pământ, suntem deja împreună cu El. Hristos poate să asume acest comportament prin dumnezeirea, puterea și iubirea Sa. Pentru că noi nu putem face aceasta prin dumnezeire, asemenea Lui, putem totuși să o facem prin iubirea pe care o avem față de El. 

  EI nu a părăsit cerul atunci când a coborât la noi; nici nu s-a îndepărtat de noi atunci când din nou s-a suit la cer. Într-adevăr, El Însuşi dă mărturie că se afla în cer în timp ce era aici, pe pământ: Nimeni nu a urcat la cer în afară de cel care a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer (In 3,13). 

  Această afirmaţie a fost rostită pentru a sublinia unitatea dintre El, capul nostru, și noi, trupul Său. Deci nimeni nu poate îndeplini un asemenea act decât Hristos, pentru că și noi suntem El, prin faptul că El este Fiul Omului pentru noi, iar noi suntem fii ai lui Dumnezeu pentru El. 

  Așa se exprimă Apostolul: Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos (1 Cor 12,12). Apostolul nu spune: „la fel, Hristos”, ci subliniază: „așa și Hristos”. Așadar, Hristos are multe mădulare, dar un singur trup. 

  De aceea, El a coborât din cer prin milostivirea Sa și nu s-a suit decât El, în timp ce noi ne-am suit în cer numai prin har. Şi astfel, nu a coborât decât Hristos și nu s-a suit decât Hristos. Aceasta nu pentru ca demnitatea capului să fie nimicită în trup, ci pentru ca unitatea trupului să nu fie separată de cap. (Fericitul Augustin)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut