Menu Home

Enchiridion patristicum. Postul Crăciunului, 3

Ca să-i împiedice pe ucenici să-L întrebe despre mo­mentul venirii Sale, Iisus a spus: Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul (Mt 24,36). Vouă nu vă este dat să cunoașteți timpu­rile sau vremurile (Fap 1,7). El ne-a ascuns aceasta ca să veghem și ca fiecare dintre noi să considere că aceasta ar putea avea loc în timpul vieții sale. Dacă ar fi revelat timpul când va veni, venirea Sa ar fi fost ceva banal, iar popoarele și veacurile, când s-ar fi descoperit, nu L-ar mai fi dorit. El a spus că va veni, dar nu a spus când va veni și, astfel, toate generațiile și toate veacu­rile Îl așteaptă cu nerăbdare.
Deși Domnul a indicat semnele venirii Sale, totuși nu se poate înțelege clar termenul lor; căci aceste semne, într-o schimbare continuă, au venit și au trecut și du­rează și acum. Venirea Sa ultimă este, de fapt, asemă­nătoare celei dintâi.
Căci așa cum drepții și profeții îl așteptau, consi­derând că El va apărea în timpul lor, la fel, astăzi, orice credincios dorește să-L primească în timpul său, pentru că El nu a făcut cunoscută cu claritate ziua venirii Sale. El, căruia îi sunt supuse vremurile și timpurile, voia mai ales să nu se creadă că este supus unei constrângeri sau unui ceas. Cum putea să-i fie ascuns Lui ceea ce El însuși a stabilit, El care a descris și semnele venirii Sale? A scos în evidență aceste semne pentru ca, încă din prima zi, toate popoarele și veacurile să considere că venirea lui Hristos ar avea loc în timpul lor.
Vegheați, pentru că, atunci când trupul doarme, sun­tem dominați de natură, iar activitatea noastră nu mai este condusă de voință, ci de impulsul naturii. Și când asupra sufletului domnește o grea toropeală, cum ar fi meschinăria și tristețea, atunci este dușmanul cel care îl domină și îl determină să facă ceea ce nu vrea. Forța domină natura, iar dușmanul sufletul.
De aceea, vegherea pe care a poruncit-o Domnul nostru este prescrisă pentru ambele: pentru trup, ca să nu cadă într-un somn adânc, și pentru suflet, ca să nu cadă în toro­peală și timiditate, după cum spune Scriptura: Drepți­lor, fiți treji (1Cor 15,34); și: Când mă trezesc, tot lângă tine sunt (Ps 138,18); și încă: Nu cedați obo­selii! De aceea, având această slujire pe care am primit-o din îndurare, nu ne descurajăm (2Cor 4,1). (Sf Efrem Sirul)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut