Menu Home

Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele

Domnul spune despre Sine Însuși că este vița, voind să arate necesitatea ca noi să fim înrădăcinați în iubirea Sa și avantajul pe care îl avem din faptul de a fi uniți cu El. Pe cei care sunt uniți cu El și, într-un anumit sens, încorporați sau altoiți îi aseamănă cu mlădițele. Aceștia au fost făcuți părtași de însăși natura Sa prin comuni­carea Duhului Sfânt; într-adevăr, Duhul Sfânt al lui Hris­tos ne unește cu El.
Unirea cu vița a celor care se unesc cu ea trebuie să fie făcută printr-o alegere liberă; însă ceea ce ne unește cu ea nu face parte din natura noastră. Noi ne-am apro­piat de Hristos în credință printr-o deliberare a voinței, dar suntem părtași la natura Sa prin faptul că am obținut de la El demnitatea adopțiunii. Într-adevăr, conform Sfân­tului Pavel, cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu El (1Cor 6,17).
În același fel în care într-un loc al Scripturii se spune despre Hristos că este temelia și fundamentul (se afirmă că noi suntem zidiți pe El și ca niște pietre vii și spi­rituale intrăm în construcția templului lui Dumnezeu, în Duh, formând o preoție sfântă, lucru care nu ar fi posibil dacă Hristos nu ar fi fundamentul), la fel, Hristos se numește pe Sine viță, ca și cum ar fi mama și hrănitoarea mlădițe­lor care răsar din El.
Într-adevăr, am fost renăscuți de El și în El, în Duh, pentru a aduce roade de viață, dar de viață nouă, care constă în esență în iubirea activă față de El. Cele dina­inte erau roade stricate ale unei vieți decăzute. Suntem păstrați în existență, într-un fel, inserați în El, dacă ne conformăm cu hotărâre în respectarea poruncilor sfinte care ne-au fost date, dacă punem toată grija în păstrarea gradului de noblețe obținut și dacă nu permitem să fie întristat Duhul care locuiește în noi, acel Duh care ne revelează sensul locuirii divine.
Modul în care noi suntem în Hristos și El în noi ni-l explică Sfântul Ioan: Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi: ne-a dat din Duhul Său (1In 4,13).
După cum rădăcina comunică mlădițelor calitățile și condiția naturii sale, tot așa Cuvântul Unul-Născut al lui Dumnezeu conferă oamenilor, și mai ales celor care sunt uniți cu El prin credință, Duhul Său, le dă orice tip de sfințenie, conferă afinitatea și rudenia cu natura Sa și a Tatălui, alimentează iubirea și procură cunoașterea oricărei virtuți și bunătăți. (Sf Chiril al Alexandriei)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut