Menu Home

Facerea mâinilor Lui o vestește tăria

Precum un cântăreț, combinând sunetele joase cu cele înalte și cele din mijloc împreunându-le cu altele prin arta lui, alcătuieşte o unică melodie, așa și înțelepciunea lui Dumnezeu, purtând tot universul ca pe o liră şi împreunând cele din văzduh cu cele de pe pământ şi pe cele din cer cu cele din aer și unind întregurile cu părțile și cârmuindu-le toate cu porunca și voia Sa, alcătuieşte o singură lume și o unică rânduială frumoasă şi armonioasă a ei, El însuşi rămânând nemișcat, dar toate mișcându-le, prin crearea şi orânduirea lor, după bunăvoirea Tatălui. Caracterul minunat al dumnezeirii Lui este că prin una și aceeași încuviințare le rânduieşte pe toate deodată și împreună, şi nu pe rând, pe cele ce se mișcă drept şi în cerc, pe cele de sus, pe cele de la mijloc, pe cele de jos, pe cele lichide, pe cele răcoroase, pe cele fierbinţi, pe cele văzute şi nevăzute, după firea fiecăreia. Căci deodată şi din aceeași poruncă a Lui cel drept se mişcă pe linia dreaptă, cel circular în cerc, cel de la mijloc, unde este, cel cald încălzeşte, cel uscat usucă. Şi tuturor li se dă viaţă și subzistență de la El după firea lor. Și prin El se produce o minunată și cu adevărat dumnezeiască armonie. (Sf. Atanasie cel Mare)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut