Menu Home

În icoană cinstim pe sfinți, ce sunt chipul și asemănarea lui Dumnezeu

 Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai zidit pe om după chipul şi asemănarea Ta, iar prin neascultarea celui întâi zidit făcându-se stricăcios, l-ai înnoit prin întruparea Hristosului Tău, Cel ce a luat chip de rob şi cu asemănarea S-a făcui ca un om, şi l-ai adus în întâia vrednicie între sfinţii Tăi, a căror închipuire cu evlavie cinstind, cinstim pe sfinţii Tăi care sunt chipul şi asemănarea Ta; iar pe ei cinstindu-i, pe Tine Te cinstim şi Te slăvim ca pe chipul cel dintâi. Pentru aceea Te rugăm, trimite harul Tău şi, prin stropirea cu această apă sfinţită, binecuvintează şi sfinţeşte icoana aceasta pentru slava Ta, şi în cinstea şi pomenirea sfintei Maria Egipteanca. Şi pe toţi care vor cinsti acest chip şi vor aduce Ţie rugăciunile lor înaintea ei, binecuvintează-i şi-i învredniceşte cu milostivire a afla har înaintea Ta. Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  (Molitfelnic)

 Duminica a cincea din Marele Post, 18 aprilie 2021, dedicată Sfintei Maria Egipteanca, a fost cinstită de un tânăr enoriaș ce a donat bisericii icoana sărbătorii, ce a fost sfințită și așezată pe iconostas pentru venerare.

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut