Menu Home

În săracii Săi Hristos satură și este săturat

Ţrebuie să ne pregătim să celebrăm misterul cel mai înalt dintre toate, misterul sângelui lui Iisus Hristos care a şters fărădelegile noastre, să o facem prin jertfele milostivirii. Ceea ce ne-a dăruit bunătatea divină să dăm şi noi celor care ne-au ofensat. 

Generozitatea noastră să fie mai largă faţă de cei săraci și suferinzi, pentru ca să i se aducă mulțumire lui Dumnezeu de către glasurile multora. Hrana celui care are nevoie să fie susținută de posturile noastre. Nici o altă devoțiune a credincioșilor nu-i place mai mult Domnului ca aceea îndreptată spre săracii Săi, şi acolo unde găseşte o milostivire iubitoare, acolo recunoaște chipul bunătăţii Sale. 

În aceste donaţii să nu existe teama că se vor diminua propriile bunuri, pentru că însăşi bunăvoința este deja un mare bine, nici nu poate să lipsească spațiul pentru generozitate acolo unde Hristos satură și este săturat. În toate aceste fapte intervine acea mână care, frângând pâinea, o face să crească şi, împărțind-o altora, o înmulţește. 

Cel care dă de pomană s-o facă cu bucurie. Să fie sigur că va avea cel mai mare câștig atunci când va ţine pentru sine minimul, aşa cum spune fericitul apostol Pavel: Cel care dă sămânță semănătorului și pâine ca hrană vă va dărui şi va înmulți sămânța voastră şi va fuce să crească roadele dreptății voastre (2Cor 9,10), în Hristos Iisus, Domnul nostru, care vieţuieşte şi domnește cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. (Sf Leon cel Mare)

 În ajunul Sfintelor Paşti, cu sprijinul domnului Mihai Vijulie, din Bucureşti, Comitetul parohial a organizat o activitate de cercetare a fraţilor creştini mai strâmtoraţi material, implicându-se într-o activitate de dăruire a alimentelor specifice perioadei pascale (cozonac, mezeluri, ulei, zahăr, cafea, ciocolată, produse de igienă, dulciuri pascale). S-au oferit 15 pachete, în valoare de 1300 lei, următoarelor categorii de beneficiari: o văduvă bătrână lipsită de vedere, două familii de tineri cu venituri foarte mici, o persoană fără venituri, o văduvă cu un copil minor, trei persoane cu grave probleme de sănătate, un văduv cu 2 copiii minori, 6 familii cu mai mulţi copii.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut