Menu Home

Îndemn biblic la pocăință: „Rupeți-vă inimile voastre, iar nu hainele!”

Întoarce-te, din toată inima, cu suspinuri și cu lacrimi. Cu răbdare smerește-te și miluiește pe săraci și pe sărmani și iartă greșelile aproapelui tău. Pentru că acum, zice Domnul nostru, întoarceți-vă către Mine dintru toată inima voastră cu post și cu tânguire și cu plângere.  întoarceți-vă la Domnul. Rupeți-vă inimile voastre, iară nu hainele, Dumnezeul vostru, că milostiv și îndurat este, îndelungrăbdător și mult milostiv. Pentru că cel ce miluiește, zice, miluit va fi și apoi, iertați și se va ierta vouă. Milostenia bărbatului că o pecete este pe dânsul și dar bun este celor ce o fac pe ea înaintea Celui Preaînalt. Și așa păcatele se șterg.

Dacă vei avea pocăința ninivitenilor, ai pe David, care, prin pocăință, și-a curățit păcatele și atât a arătat puterea pocăinței, încât, prin ea și de darul proorociei iarăși, s-a învrednicit și lui Dumnezeu Tatăl s-a făcut cunoscut. Ai pe Petru, pe care o slujnică l-a întrebat despre Învățătorul și s-a lepădat de El cu blestem, făcându-se că nu-L știe pe Dânsul, și cu mincinos jurământ s-a jurat. Însă, atât și-a curățit spurcăciunea lepădării, încât și întâistătător s-a făcut el și din starea cetei Apostolilor n-a căzut și a fost numit Bisericii temelie și Cereștii Împărății chelar, de Însuși Dumnezeul Adevărului.

Ai pe vameșul și pe fiul cel pierdut, ai pe desfrânată și pe tâlharul, care, într-un ceas, prin glasul cel cu bună înțelegere, au fost iertați de păcate și în patria Raiului cetățeni s-au făcut. Îndrăznește prin pocăință, dezbracă-ți spurcăciunea, nu te teme, căci, după aceea, Domnul îndrăzneț te va face pe tine. Și când te vei pocăi și vei suspina, atunci te vei mântui. Că mare este mila lui Hristos Dumnezeu și curățire este celor ce se întorc la Dânsul, cu pocăință, pentru că numai atunci mila Domnului, ca ploaia pe câmp, în sufletele noastre se va pogora și războiul vrăjmașului împotriva noastră se va strica, întru Hristos Iisus Domnul nostru.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut