Menu Home

Întâmpinarea noului an 2022 în biserică

Dă-ne Doamne, ca, în pace şi înţelegere deplină, să trecem cursul anului, împodobiţi cu cununa slavei prin virtuţi, „mergând cuviincios, ca ziua”, întru lumina poruncilor Tale. Bine-păzeşte Sfânta noastră Biserică; ocroteşte cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor; întăreşte spre cele bune pe cârmuitorii şi armata ţării noastre; tinereţile le călăuzeşte; bătrâneţile le întăreşte; pe cei risipiţi îi adună; pe cei rătăciţi întoarce-i şi uneşte-i cu Sfânta Ta Biserică. Să vină întru noi „împărăţia Ta, împărăţia tuturor veacurilor”, împărăţia bunătăţii, a dreptăţii şi a păcii, şi ne învredniceşte pe noi, cu o gură şi o inimă, a Te lăuda şi a Te slăvi pe Tine, Dumnezeu Cel în Treime, fără de început şi veşnic, în vecii vecilor. (Rugăciune la trecerea dintre ani)

În ajunul Anului Nou 2022, în biserica parohială s-a oficiat Rânduiala de Rugăciune la întâmpinarea unui nou an, punându-ne prin rugăciune, încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Comuniunea de rugăciune a continuat prin punerea în comun a unei felii de cozonac și a unei pahar cu vino frizzante.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut