Menu Home

La mireasma vieții ce vine dinspre marea jertfă, toate sufletele se adună și vin să primească iertare

„În numele sufletelor celor morți preotul intră în altar, stă în picioare şi așază pe masă pâinea și vinul tainei; acolo el comemorează moartea și învierea lui lisus. Şi pe fiecare dintre cei plecaţi îi cheamă la jertfă ca să primească iertare, iar pe toţi cei care au adus și au oferit pâinea euharistică el îi pomeneşte cu iubire. Și pentru pomenirea celor plecați și în numele tuturor morților care au adormit el aduce ofrandă și jertfă.

EI Îl cheamă pe Tatăl și Îi reamintește de moartea Fiului Său, Duhul vine, Se pogoară și Se sălășluiește pe acest prinos, iar El (Fiul) Se întrupează tainic în acesta, cu putere mare, și devine Trup, şi prin umbrirea Lui, El preface în Sânge vinul amestecat cu apă. Astfel, jertfa Trupului și Sângelui sfințește totul. Prin această jertfă preotul face ispășire pentru toți morții, pentru că în ea este puterea de a birui moartea și a pustii locul ei. La mireasma vieții ce vine dinspre marea jertfă, toate sufletele se adună și vin să primească iertare; și prin învierea pe care Trupul Fiului o conferă, morții simt zilnic mireasma vieţii şi prin el primesc iertare. Pentru aceea fii grijuliu cu pomenirea celor dragi și cu prinosul ce are puterea de-a aduce iertare celor morți. (Iacob de Serugh)

În biserică, la pomenirea creștinilor răposați, credincioșii creștini scriu numele răposaților dragi pe pomelnice și le duc la altar, împreună cu o lumânare aprinsă și cu o prescură. Preoții celebrează Sfânta Liturghie și citesc pomelnicele, punând părţi din prescura pentru morți pe Sfântul Disc, lângă Sfântul Agneț, Trupul Domnului. După liturghie, se citește slujba parastasului.

 

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut