Menu Home

Lectură biblică a Bobotezei. 6

9 Și a venit Neeman cu caii și cu căruța sa, oprindu-se la poarta casei lui Elisei. 10 Iar Elisei a trimis la el pe sluga sa să-i zică: «Du-te și te scaldă de șapte ori în Iordan, că ți se va înnoi trupul tău și vei fi curat!» 11 Neeman însă s-a mâniat și a plecat, zicând: «Iată, socoteam că va ieși el și, stând la rugăciune, va chema numele Domnului Dumnezeului său, își va pune mâna pe locul bolnav și va curăți lepra. 12 Au doară Abana și Farfar, râurile Damascului, nu sunt ele mai bune decât toate apele lui Israel? Nu puteam eu oare să mă scald în ele și să mă curăț? Și așa s-a întors și a plecat mânios. 13 Dar slugile lui, apropiindu-se, i-au grăit și i-au zis: «Stăpâne, dacă proorocul ți-ar fi zis să faci ceva însemnat, oare n-ai fi făcut? Cu atât mai vârtos trebuie să faci când ți-a zis numai: Spală-te și vei fi curat!» 14 Atunci el s-a coborât și s-a cufundat de șapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și i s-a înnoit trupul ca trupul unui copil mic și s-a curățit. (IV Regi 5, 9-14)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut