Menu Home

Lectură biblică a Bobotezei. 7

16 Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată! 17 Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă! 18 Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face. 19 De veți vrea și de Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca. 20 Iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăiește. (Isaia 1, 16- 20)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut