Menu Home

Lectura biblică a Bobotezei 8

1 După aceea Iacov s-a dus în calea sa. Și căutând, el a văzut oștirea lui Dumnezeu tăbărâtă, căci l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu. 2 Iacov însă, când i-a văzut, a zis: «Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!» Și a pus locului aceluia numele Mahanaim, adică două tabere. 3 Apoi a trimis Iacov soli înaintea sa, la fratele său Isav, în ținutul Seir din țara Edomului, 4 Și le-a poruncit, zicând: «Așa să ziceți către domnul meu Isav: Așa grăiește robul tău Iacov: Am stat la Laban și am trăit la el până acum. 5 Am boi și asini, oi, slugi și slujnice, și am trimis să vestească pe domnul meu Isav, ca să afle robul tău bunăvoință înaintea ta». 6 Și întorcându-se la Iacov, i-au spus solii: «Am fost la fratele tău Isav și iată el vine în întâmpinarea ta cu patru sute de oameni». 7 Iacov însă s-a spăimântat foarte și nu știa ce să facă. Și a împărțit oamenii, care erau cu el, boii, oile și cămilele în două tabere. 8 Și a zis Iacov: «De va năvăli Isav asupra unei tabere și o va bate, va scăpa cealaltă tabără». 9 Apoi Iacov a zis: «Dumnezeul tatălui meu Avraam și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Doamne, Tu, Cel ce mi-ai zis: Întoarce-te în țara ta de naștere, și Eu îți voi face bine, 10 Nu sunt vrednic de toate îndurările Tale și de toate binefacerile ce mi-ai arătat mie, robului Tău, că numai cu toiagul am trecut deunăzi Iordanul acesta, iar acum am două tabere; 11 Izbăvește-mă dar din mâna fratelui meu, din mâna lui Isav, căci mă tem de el, ca nu cumva să vină și să mă omoare pe mine și pe aceste mame cu copii. (Facerea 32, 1- 11)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut