Menu Home

Luminarea, darul lui Hristos

Noi primim, deci, în sânul dumnezeiesc, adică în sfințita cristelniță, în dar, harul dumnezeiesc cu totul desăvârșit. Dar, dacă, pe urmă, prin reaua întrebuințare a celor vremelnice și prin grija de lucrurile vieții și prin ceața patimilor, îl acoperim pe acesta, cum nu se cuvine, ne este cu putință, prin pocăință și prin împlinirea poruncilor îndumnezeitoare, să primim și să dobândim iarăși această strălucire mai presus de fire și să vedem în chipul cel mai limpede arătarea ei. Desigur arătarea ei se descoperă pe măsura ostenelii fiecăruia în credință. Dar înainte de toate, prin ajutorul și prin bunăvoirea Domnului nostru Iisus Hristos. Căci, zice Sfântul Marcu (Ascetul): «Hristos, fiind Dumnezeu desăvârșit, a dăruit celor botezați harul desăvârșit al Sfîntului Duh. Căci, El nu primește adaus de la noi. Dar ni se descoperă nouă și ni se arată pe măsura lucrării poruncilor și ne dăruiește adaus la credință, «până ce vom ajunge toți la unitatea credinței, la măsura vârstei plinătății lui Hristos» (Efes. 4, 13). Deci orice i-am aduce, odată renăscuți în El, este de la El și din El și era ascuns în El» (Ignatie Xanthopol)

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, un prunc născut într-o familie din diaspora a fost botezat în parohie, în biserica și în credința tatălui său.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut