Menu Home

Naștere din nou prin întreită afundare

Dumnezeule, Dumnezeu al adevărului, Ziditorule a toate, Domnul a toată făptura, binecuvântează cu binecuvântarea Ta pe robul Tău acesta; arată-l curat prin naşterea lui din nou, fă-l părtaş al puterilor Tale îngereşti, ca să nu se mai numească trup/carne, ci duhovnicesc făcându-se părtaş al dumnezeiescului şi folositorului Tău dar; să fie păzit până la sfârşit pentru Tine, Făcătorule a toate, prin Unul-Născut al Tău lisus Hristos, prin Care Ţie se cuvine slava şi puterea acum şi în toți vecii vecilor. Amin. (Rugăciune la Botez. Evhologhiul lui Serapion, sec IV)

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut