Menu Home

Nașterea Florii de Pom Fecioresc

Sfinții și Drepții Ioachim și Ana prăznuind lui Dumnezeu, vrednic Dar au aflat și au născut Rod Biserica cea de Dumnezeu Primitoare, pe Fecioara și Maica lui Dumnezeu; pe cea Singură Binecuvântată; care se roagă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Preasfânta Fecioară Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana.
Tatăl ei se trăgea din seminția lui David, iar maica ei, din seminția lui Aaron. Astfel, pe linie paternă, ea a fost din stirpe regală, iar pe linie maternă, din neam preoțesc. Prin aceste elemente ea a preînchipuit că Acela Care avea să Se nască din ea avea să fie împărat și Mare Arhiereu.
Ioachim și Ana, foarte vârstnici fiind și neavând copii, se chinuiau foarte mult cu sufletul, stând pururea smeriți înaintea lui Dumnezeu și fiindu-le mereu rușine de oameni. (Părinții fără copii erau foarte disprețuiți la vechii evrei.) Dar ei pururea se rugau cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu, rugându-L să le dăruiască și lor prunc, așa cum odinioară lui Avraam și Sarei, care l-au născut pe Isaac la adânci bătrânețe.
Atotputernicul și Atotvăzătorul Dumnezeu le-a ascultat cererea și i-a răsplătit cu o bucurie dincolo de toată bucuria pe care și-au închipuit-o vreodată. Căci El nu doar că le-a dăruit o fiică, ci El le-a dăruit-o chiar pe Maica lui Dumnezeu.
El i-a luminat deci nu doar cu bucuria pământească și trecătoare, ci i-a luminat cu bucuria veșniciei. Căci Dumnezeu le-a dăruit doar o singură fiică, dar ce Fiică și doar un singur nepot, dar ce Nepot!
Maria cea plină de har, cea Binecuvântată între femei, biserică a Duhului Sfânt, altar al Dumnezeului Celui Viu, masa Pâinii celei Dumnezeiești, corabia Sfințeniei lui Dumnezeu, pomul cel cu Bun Rod, Slava neamului omenesc, Lauda tuturor femeilor, Izvorul fecioriei și al curăției – iată fiica pe care Dumnezeu le-a dăruit-o lui Ioachim și Annei!
Ea s-a născut la Nazareth, iar la vârsta de trei ani a fost dusă de maica ei la Templul din Ierusalim. Petrecând acolo vremea cuvenită și împlinind paisprezece ani, ea s-a întors la casa părintească de la Nazareth. Acolo a primit Bunavestire a Arhanghelului Gavriil privitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, din trupul ei feciorelnic și prea curat.

Vineri, 8 septembrie 2023, în biserica parohială s-a oficiat Sfânta Liturghie cu prilejul primului praznic al noului an bisericesc.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut