Menu Home

Nimbul iconografic: însemn simbolic al părtășiei cu Dumnezeu

Un semn distinctiv al sălășluirii sfinților, prietenii lui Dumnezeu în raiul desfătării, întru lumina cea neînserată, este nimbul de lumină ce în icoane înconjoară creștetul persoanelor sfinte.

În imnografia Sfântului Nicolae, tinerii învățăcei, de la Școala Plevna, au pătruns înțelesul duhovnicesc și au înțeles importanța unui detaliu nelipsit în icoana sfinților: nimbul.

Trăind sub puterea apropiată a Razelor Duhului, ai ajuns purtător de lumină, luminând marginile lumii; înaintea tuturor stând și izbăvind pe toți cei ce cu credință aleargă la tine.

Cel ce privești acum în ceruri, Slava Cea pururea Veșnică și te desfătezi de Prealuminatele Străluciri ale Razei Celei Negrăite și Dumnezeiești, acoperă-mă pe mine cu ocrotirea ta, cuvioase, preacinstită slugă a lui Hristos.

De sclipirile cele fără materie ale Luminii Celei Neapuse fiind luminat, smulge pe cei chinuiți din întunericul necazurilor și povățuiește la lumina veseliei pe cei ce cântă: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Cu strălucirile harului fiind luminat, de Dumnezeu înțelepțite și Luceafăr al dreptei credințe lămurit ajungând, pe cei din ispite îi scapi și pe cei din adâncul mării îi izbăvești și pe cei flămânzi îi hrănești în chip minunat, preafericite.

Cel ce acum în Raiul desfătării te sălășluiești și vezi limpede Slava Cea Negrăită, din bolțile cerești privești la cântăreții tăi, izbăvindu-i din patimi, purtătorule de Dumnezeu, preafericite. (Canonul Sfântului Nicolae)

Apoi au colorat, pe fișa de lucru, cu culoarea galben acest detaliu iconografic.


Categories: Articole

plevna

Sari la conținut