Menu Home

Perioada Pascală. Rânduieli liturgice

     Perioada Penticostarului sau a Cincizecimii începe cu slujba Învierii Domnului (Utrenia) din noaptea Sfintelor Paști şi se termină la Duminica Tuturor Sfinţilor (întâia după Rusalii), adică durează în total opt săptămâni.

 

     În ceea ce privește rânduiala slujbelor bisericești, perioada Penticostarului se deosebește de cea a Octoihului și a Triodului prin următoarele :

    1. În săptămâna întâi a Penticostarului, numită <Săptămâna Luminată», atât la slujbele de seară, cât și la cele de dimineață, preotul se îmbracă în toate veșmintele (odăjdiile) încă de la începutul slujbei.

     2. În toată Săptămâna Luminată binecuvântarea de început a slujbei Vecerniei, precum și a Utreniei, se dă cu : Slavă Sfintei și Celei de o fiinţă…, după care se cântă troparul Paștilor : Hristos a înviat din morţi… (de 3 ori), apoi se zic stihurile Paştilor : Înviază Dumnezeu, risipindu-se vrăjmaşii Lui… şi celelalte. În timpul rostirii stihurilor, preotul face cădire în sfântul altar în cele patru laturi ale sfintei Mese.

     De la Duminica Tomii până la Înălțarea Domnului, binecuvântarea de început la Vecernie este, ca și în restul anului : Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, iar Utrenia continuă a avea binecuvântarea ca și în Săptămâna Luminată : Slavă Sfintei şi Celei de o fiinţă…, suprimându-se astfel, partea introductivă a Utreniei. De la Înălțarea Domnului înainte, începutul Utreniei se face ca și în perioada Octoihului, cu partea introductivă, având binecuvântarea de început : Binecuvintat este Dumnezeul nostru…

    3. În Săptămâna Luminată, în fiecare seară la Vecernie se cântă prochimen special, fiecare zi din această săptămână având prochimenul său, indicat în rânduiala slujbei, din Penticostar. 

      4. În Săptămâna Luminată, în fiecare zi se schimbă glasul de rând, cântându-se stihirile învierii ale glasului respectiv, după cum urmează : duminică glasul 1, luni glasul al 2-lea, marţi glasul al 3-lea, miercuri al 4-lea, joi al 5-lea, vineri al 6-lea și sâmbătă al 8-lea.

     5. La Vecernia din Duminica Sfintelor Paşti (A doua Înviere) se face vohod cu Evangheliarul, deoarece la această Vecernie se citeşte Sfânta Evanghelie. În celelalte zile, vohodul se face cu cădelniţa, nemaicitindu-se Evanghelie la Vecernie.

     6. În Săptămâna Luminată nu se citesc catisme, nici la Vecernie, nici la Utrenie. Citirea Psaltirii reîncepe sâmbătă seara, la Vecernia Duminicii Tomii. De asemenea, la Utrenie nu sunt sedelne, nu se citește Sfânta Evanghelie și nu este doxologie.

     7. În Săptămâna Luminată, în locul Ceasurilor (întîi, al treilea, al şaselea şi al nouălea), în locul Pavecerniţei şi al Miezonopticii se săvârșește o slujbă unică, intitulată : «Rânduiala Ceasurilor Sfintelor Paşti», care se găsește în Penticostar, după rânduiala Utreniei din noaptea Învierii.

      8. Când sfinţiţii slujitori se pregătesc pentru începutul dumnezeieștii Liturghii, de la Duminica Învierii și până la Înălţare rostesc următoarele rugăciuni : Hristos a înviat… (de 3 ori), Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu… (de 2 ori) şi: Doamne, buzele mele vei deschide… (o dată).  De la Înălţare și până la Duminica Pogorârii Sfântului Duh se zice numai : Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu… (de 2 ori) și : Doamne, buzele mele vei deschide… (o dată) ; iar de la Duminica Pogorârii Sfântului Duh înainte se zice, ca în tot restul anului, Împărate ceresc… (de 3 ori), Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu… (de 2 ori) şi : Doamne, buzele mele vei deschide… (o dată).

      9. Pentru însemnătatea praznicului Învierii Domnului, în Săptămâna Luminată și în toate Duminicile Cincizecimii, Învierea lui Hristos văzând… se zice (se cântă) de 3 ori, iar în celelalte zile o singură dată.

     10. Vineri în Săptămâna Luminată (Izvorul Tămăduirii), după Sfinta Liturghie se săvârșește slujba sfințirii celei mici a apei.

      11. În toate zilele Săptămânii Luminate, la sfintele slujbe se face otpustul special al Paştilor, întocmai ca la slujba Învierii.

      12. În Săptămâna Luminată, la Liturghie, în loc de răspunsurile : Binecuvântat cel ce vine întru numele Domnului…, Am văzut lumina cea adevărată… şi: Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne… se cântă : Hristos a înviat… (câte o dată), iar în loc de: Fie numele Domnului binecuvântat… se cântă : Hristos a înviat… (de 3 ori). Se precizează că : Am văzut lumina cea adevărată… nu se cântă până la Rusalii. În locul său, până la Înălţare se cântă : Hristos a înviat… (o dată), iar de la Înălţare până la Rusalii, troparul Înălţării : Înălţatu-Te-ai întru slavă…

     13. Slujba sfinților de rând, care vor cădea în zilele din Săptămâna Luminată şi în Duminicile Cincizecimii nu se cântă, ci se mută în altă zi, de obicei la Pavecernița de vineri seara, vinerea anterioară, sau când va voi cel mai mare. Numai slujbele sfinților mari (sau sfinţi cu Priveghere) se săvârșesc la timpul lor, ori în ce zi ar cădea.

     14. În Duminicile din perioada Penticostarului nu se cântă la Cântarea a 9-a a Canonului de la Utrenie : Măreşte, suflete al meu… şi : Ceea ce ești mai cinstită…, ci stihurile şi stihirile de la Cântarea a 9-a a Canonului praznicului din Penticostar.

      15. Începând din Duminica Tomii și până la Înălțarea Domnului, fiecare Duminică este socotită praznic, având însemnătatea ei deosebită.

     16. Începând din Duminica Sfintelor Paști și până la odovania praznicului Învierii Domnului, la Sfânta Liturghie se cântă axionul Paştilor : Îngerul a strigat…

      17. Începând din Duminica Tomii până la odovania Rusaliilor, la Sfânta Liturghie, după ectenia mare, se cântă antifoanele duminicale, adică : Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul… şi celelalte, cu excepţia praznicului Înălţării şi al Cincizecimii, când se cântă antifoanele praznicelor respective.

      18. La toate slujbele bisericești care se săvârșesc de la Paşti până la Înălțarea Domnului, după binecuvântarea de început pe care o dă preotul, se cântă troparul : Hristos a înviat… (de 3 ori).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut