Menu Home

Pomelnicul ce se citește la sfârșitul pravilei zilnice

Pentru cei vii

Adu-Ți aminte, Doamne, Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, de milele și îndurările Tale cele din veac, pentru care și Te-ai făcut om și de voie Ai răbdat răstignire, și moarte pentru mântuirea celor ce cu dreptate cred în Tine și înviind din morți Te-ai înălțat la ceruri și șezi de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl, și cauți spre smeritele rugăciuni celor ce cu toată inima Te cheamă pe Tine, pleacă urechea Ta și auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros cu bună mireasmă duhovnicească, ce se aduce Ție pentru tot poporul Tău. Și mai întâi adu-Ți aminte de Biserica Ta cea sfântă, sobornicească și apostolească, pe care ai câștigat-o cu cinstit Sângele Tău, și o înnoiește, și o întărește, și o răspândește, și o împacă, și nebiruită de porțile iadului o păzește în veci, dezbinările ei le potolește, ridicările păgânilor le stinge, sculările eresurilor în grabă le strică și le dezrădăcinează și cu puterea Sfântului Tău Duh întru nimica le întoarce. (metanie)

Mântuiește, Doamne, și miluiește de Dumnezeu păzită țara noastră, conducerea și oastea ei, ca întru liniște și fără de gâlceavă să trăim, în toată bunăcuviința și curăția. (metanie)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe marele domn și părintele nostru preafericitul Patriarh (prenumele), preasfințiți mitropoliți, arhiepiscopi, episcopi ortodocși, pe preoți și diaconi și pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare și pentru rugăciunile lor miluiește și mă mântuiește pe mine păcătosul. (metanie)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe duhovnicescul meu părinte (prenumele) și pentru sfintele lui rugăciuni iartă greșelile mele. (metanie)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe părinții mei (prenumele), frații și surorile, rudele mele și pe toți cei de aproape neamului meu, pe prieteni și cunoscuți și le dăruiește lor bunătățile Tale cele pământești și cele mai presus de lume. (metanie)

Mântuiește, Doamne, și miluiește pe cei bătrâni și pe cei tineri, pe cei săraci și pe cei orfani, pe văduve și pe cei ce se află în boli și în scârbe, în nevoi și necazuri, în înconjurări și în robii, în închisori și în surghiunie, iară mai ales pe robii Tăi cei izgoniți pentru credința ortodoxă de păgânii fără de Dumnezeu, de către cei ce s-au lepădat de lege, și de către eretici, adu-ți aminte de dânșii, cercetează-i, întărește-i, mângâie-i și în grabă, cu puterea Ta, ușurare, slobozire și izbăvire lor le dăruiește. (metanie)

Mântuiește, Doamne, pe cei trimiși în slujbe, pe călători, părinții și frații noștri și pe toți dreptmăritorii creștini. (metanie)

Mântuiește, Doamne, pe cei ce mă urăsc și-mi fac strâmbătate și mă asupresc, nu-i lăsa pe dânșii să piară, pentru mine păcătosul. (metanie)

Pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credință, întunecându-se cu eresurile cele pierzătoare, cu lumina cunoștinței Tale îi luminează și cu sfânta Ta apostolească și sobornicească Biserică îi unește. (metanie)

Pentru cei răposați

Pomenește, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viața aceasta, preasfințiți patriarhi, preasfințiți mitropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodocși și pe cei ce au slujit Ție întru preoție și pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, și în sălașurile Tale cele veșnice cu sfinții îi odihnește. (metanie)

Pomenește, Doamne, sufletele răposaților robii Tăi, părinților mei (prenumele) și ale tuturor rudeniilor cele după trup și le iartă lor toate greșelile cele de voie și fără de voie, dăruiește lor împărăția bunătăților Tale cele veșnice, și desfătarea vieții Tale cea fericită și nesfârșită. (metanie)

Pomenește, Doamne, și pe toți cei ce întru nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe cei ce zac aici și pretutindeni dreptmăritori creștini, și îi sălășluiește cu sfinții Tăi, unde cercetează lumina Feței Tale și pe noi ne miluiește, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. (metanie)

Dă, Doamne, iertare păcatelor tuturor celor ce mai înainte s-au mutat întru credință și întru nădejdea învierii, părinților și fraților noștri și le fă lor veșnică pomenire (de 3 ori).

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut