Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a douăzeci și noua

 Cu adevărat frumoase sunt picioarele purtătorilor de chinuri, călcând pe vrăjmaşul, şi lui Hristos cântând : Pe calea mărturisirii Tale vom alerga Stăpâne !

La pomenirea Sfintei Lucia, 13 decembrie 2023, mucenița din Siracuza, în biserica parohială s-a cântat Canonul sfintei, înlănțuire de imnuri întru descrierea poetică a nevoințelor mărturisirii lui Hristos în fața prigonitorilor și sfârșitul ostenelilor pământești prin sălășluire împreună cu Dumnezeu, după glasul prorocului: Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu, şi nu se va atinge de dânsele munca. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuţi a muri, şi s-a socotit pedepsire ieşirea lor, şi mergerea de la noi sfărâmare; iar ei sunt în pace. Că înaintea feţei oamenilor de vor lua şi muncă, nădejdea lor este plină de nemurire; şi puţin fiind pedepsiţi, cu mari faceri de bine se vor dărui; că Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii şi i-a aflat luişi vrednici. Ca aurul în topitoare i-a lămurit pe ei, şi ca o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Şi în vremea cercetării sale vor străluci, şi ca scânteile pe paie vor fugi. Judeca-vor limbi, şi vor stăpâni popoare, şi va împărăţi într-înşii Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre Dânsul vor înţelege adevărul, şi credincioşii în dragoste vor petrece cu Dânsul. Că Dar şi milă este întru Cuvioşii Lui şi cercetare întru aleşii Lui (Înțelepciunea lui Solomon 3, 1-3).

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut