Menu Home

Postul Crăciunului. Ziua a douăzeci și opta

  Preacuvioase Părinte Spiridoane, preaînţelepte, pe cea moartă ca pe o vie o ai întrebat pentru dragostea lui Dumnezeu; şi şarpe ai prefăcut în aur celui cuprins de sărăcie; curgerea râului ai oprit, milostivindu-te spre norod, şi împăratului i-ai stătut înainte, doctor rânduit de Dumnezeu; morţi ai sculat ca un ucenic al Lui, şi credinţa o ai desluşit în mijlocul a multor părinţi. Deci toate putându-le întru Hristos, Cel ce te-a întărit pe tine, pe Acela roagă-L şi acum să mântuiască sufletele noastre.

La pomenirea Sfântului Spiridon, în biserica parohială, s-a cântat Paraclisul. Slujbă de laudă și de cerere, alcătuită în cinstea acestui mare prieten al lui Dumnezeu și al oamenilor.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut