Menu Home

Preotul și credincioșii poartă pe brațe rugăciunea bolnavului până în fața Tămăduitorului

Ajutorul cel mare pe care preotul îl poate face bolnavului este ca el să-l poarte pe brațele rugăciunii sale până în fața Tămăduitorului de trupuri și suflete, care este Domnul Hristos, atât prin rugăciunea liturgică, comună, cât și prin rugăciunea sa particulară. De asemenea, preotul va mobiliza în acest sens și pe membrii familiei celui bolnav, pe prietenii și apropiații acestuia spre a înmulți cu toții postul și rugăciunea pentru el, cum de altfel se poate cere întregii comunități parohiale să se roage pentru cel în suferință. („Rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să vă vindecaţi”, Iac 5, 16). Astfel, putem conștientiza mai bine apartenența noastră, ca mădulare ale trupului tainic al lui Hristos, care este Biserica, la Biserica însăşi, pentru că atunci ”când un mădular suferă tot trupul suferă”.

Preotul, ca slujitor al Sfintelor Taine, va fi  “traducătorul” fidel al acestora ca mijloacele de vindecare prin excelenţă. Toate Sfintele Taine sunt o adevărată „farmacie duhovnicească”, culminând cu Taina Euharistiei, care este medicamentul prin excelență, leacul mântuirii. Taina Sfântului Maslu arată prin rugăciunile dedicate bolnavilor legătura directă dintre suferinţă şi păcat. Cel mai important răspuns al Bisericii pentru cei bolnavi este iertarea păcatelor şi împăcarea cu Hristos. Cea mai mare şi mai importantă minune este iertarea. De aceea Sf. Maslu este legat întotdeauna de pocăintă și spovedanie, de Sfânta Liturghie și de împărătșanie. (Pr. prof. dr. Ioan Teșu)

Joi, 9 martie 2023, la pomenirea Sfinților 40 de mucenici, în biserica parohială, cu împreună slujirea părintelui Cristian și a părintelui Mihai, s-a oficiat Taina Sfântului Maslu.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut