Menu Home

Priveghere la Crucea Domnului

Cu sângele rănilor Tale Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină. Ştim cu Prorocul, ştim cu adevărat pentru ce sunt roşite hainele Tale; noi, Doamne, cu păcatele noastre Te-am rănit pe Tine; încă Ţie, Celui ce ai fost rănit pentru noi, Îţi strigăm cu credinţă: Aliluia!

Văzându-Te pe Tine cu Duhul mai-înainte grăitorul de Dumnezeu Isaia, plin de răni şi fără de cinste, înspăimântat fiind a strigat: „Văzutu-L-am pe El şi nu avea chip, nici frumuseţe”. Iar noi, privindu-Te răstignit pe Cruce, cu credinţă strigăm: 
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă şi cu cinste L-ai încununat pe om; 
Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe faţă, spre a Cărui faţă îngerii a căuta nu pot; 
Iisuse, Care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-ne spre smerenie capetele noastre; 
Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoşi cu sânge I-ai avut întunecaţi, întoarce ochii noştri ca să nu vadă deşertăciunile lumii; 
Iisuse, Care ai fost bătut şi cu toate mădularele dureri ai suferit, fă-ne întregi şi sănătoşi; 
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta! 
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!

 

 Denia Sfintelor Pătimiri, din 29 aprilie 2021, încheindu-se la ora 21.15 (în condiţiile în care circulaţia persoanelor este restricţionată după ora 22) s-a folosit timpul disponibil pentru a se înlocui tradiţionala privegere de noapte la Crucea Domnului cu slujba Acatistului Sfintelor Pătimiri.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut