Menu Home

Rolul îngerilor revelat de slujba Vecerniei hramului

Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda noi cei de pe pământ, să urmăm cât se poate a lor sfinţenie, omorându-ne toate mădularele trupului, rugându-i ca pe nişte apărători şi păzitori, să ne izbăvească de toată înşelăciunea nevăzutului vrăjmaş, pe noi cei ce îi lăudăm pe dânşii, ca să aflăm milă.

Pomenirea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, hramul principal al bisericii parohiale, a fost un prilej sfânt de a lăuda pe Dumnezeu pentru sfinții Săi, amintindu-ne, la Vecernie, de câteva episoade din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament ce au ca protagoniști pe îngerii lui Dumnezeu.

  • De la Isus a lui Navi citire. Cap. 5, 13

   Fost-a când era Isus al lui Navi în Ierihon; căutând cu ochii săi, a văzut un om stând înaintea sa, şi sabia lui goală în mâna lui. Şi apropiindu-se Isus a zis lui : Al nostru eşti, au din potrivnicii noştri ? Iar el a zis lui : Eu Voievodul puterii Domnului, acum am venit. Şi a căzut Isus cu faţa la pământ, şi a zis lui : Stăpâne, ce porunceşti robului tău ? Şi a zis Voievodul Domnului către Isus : Dezleagă încălţămintea din picioarele tale; că locul pe care tu stai sfânt este, şi a făcut Isus aşa.

  • De la Judecători citire. Cap. 6, 11.

   Fost-a în zilele acelea; întăritu-s-a Madiam asupra fiilor lui Israil. Şi aceia strigau către Dumnezeu. Şi iată îngerul Domnului a venit, şi a şezut sub un stejar, care era în Efrata lui Ioas. Şi Ghedeon feciorul lui Ioas îmblătea grâu în arie, şi se grăbea să fugă cu dânsul de la faţa lui Madiam. Şi s-a arătat lui îngerul Domnului, şi a zis către dânsul : Domnul cel puternic întru tărie este cu tine. Şi a zis către el Ghedeon : Întru mine este Domnul meu ? Şi de este Domnul cu noi, pentru ce ne-au aflat pe noi toate relele acestea ? Şi unde sunt toate minunile Lui câte ne-au spus nouă părinţii noştri; zicând : Au nu din Egipt ne-a scos pe noi, şi ne-a dat în mâna lui Madiam. Şi a căutat spre el îngerul Domnului, şi a zis lui : Mergi întru puterea ta aceasta, şi vei mântui pe Israil din mâna lui Madiam. Iată eu te-am trimis pe tine. Şi a zis către el Ghedeon : Întru mine eşti Doamne, cu ce voi mântui pe Israil ? Iată mia mea mai slabă este întru Manase; şi eu sunt mai mic în casa tătâne-meu. Şi a zis către dânsul îngerul Domnului : Domnul este cu tine, şi vei bate pe Madiam ca pe un om. Şi a zis către el Ghedeon : De am aflat har înaintea ochilor tăi, şi să-mi faci mie astăzi toate câte ai grăit cu mine, nici să te duci de aicea, până ce voi veni la tine, şi voi aduce jertfa mea, şi o voi jertfi înaintea ta. Şi a zis îngerul Domnului : Eu sunt, şi voi şedea, până ce te vei întoarce tu. Şi Ghedeon a intrat, şi a fiert un ied din capre, şi a făcut dintr-o baniţă de făină patru azime. Şi le-a pus cu carnea într-o coşniţă, şi zeama a turnat-o în oală, şi le-a dus la dânsul sub stejar, şi s-a închinat lui, şi a zis către el îngerul Domnului : Ia carnea şi azimile de pâine, şi le pune pe acea piatră, şi zeama o toarnă deasupra. Şi a făcut aşa; şi a tins îngerul Domnului vârful toiagului, care era în mâna lui, şi s-a atins de carne şi azime, şi s-a aţâţat foc din piatră, şi a mistuit carnea şi azimele, şi îngerul Domnului s-a dus de la ochii lui. Şi a văzut Ghedeon că a fost îngerul Domnului, şi a zis Ghedeon : Vai mie Doamne, Doamne, că am văzut pe îngerul Domnului faţă către faţă. Şi a zis lui Domnul : Pace ţie, nu te teme, nu vei muri. Şi a zidit Ghedeon acolo altar Domnului, şi l-a numit pe el, pacea Domnului, până în ziua aceasta.

  • Din Proorocia lui Isaia citire. Cap. 14, 7.

   Aşa grăieşte Domnul : Tot pământul să strige cu veselie, şi lemnele Libanului să se veselească de tine, şi cedrii Libanului vor zice : De când tu ai adormit, nu s-a suit cel ce ne taie pe noi. Iadul jos s-a amărât întâmpinându-te pe tine. Venind tu, ridicat-au asupra ta pe toţi uriaşii cei ce au stăpânit tot pământul. De s-ar scula de pe scaunele sale toţi împăraţii neamurilor; toţi vor răspunde şi vor grăi ţie : Şi tu te-ai robit ca şi noi, şi nouă te-ai asemănat. Pogorâtu-s-a în iad mărirea ta, şi multă veselia ta. Sub tine vor aşterne gunoiul, şi acoperământul tău viermii. Cum a căzut din Cer luceafărul care răsărea dimineaţa. Zdrobitu-s-a pe pământ, cel ce trimitea la toate neamurile. Că tu ziceai întru cugetul tău : În Cer mă voi sui, deasupra stelelor Cerului voi pune scaunul meu, şedea-voi pe muntele cel înalt, peste munţii cei înalţi, care sunt spre miazănoapte. Şi mă voi sui deasupra norilor, şi mă voi asemănă Celui de sus. Iar acum în iad te vei pogorî în temeliile pământului. Cei ce te vor pe tine, se vor mira de tine, şi vor zice : Acesta este omul cel ce tulbură pământul, şi sfărâmă pe împăraţi. Cel ce a pus lumea toată pustie; şi cetăţile ei a surpat, şi pe cei din robie nu i-a lăsat la casele lor. Toţi împăraţii pământului au adormit cu cinste, omul în casa sa, iar tu te vei lepăda în munţi ca un mort urât, cu mulţi morţi tăiaţi de sabie, care se pogoară în iad, în ce chip haina în sânge încruntată nu este curată, aşa nici tu nu vei fi curat, pentru că pământul Meu l-ai pierdut, şi poporul Meu ai omorât, şi nu vei fi în vreme veşnică.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut