Menu Home

Rugăciune specială la începutul anului

Văznd binefacerile primite de la Dumnezeu, sufletul omului credincios simte dorinţa de a-și exprima recunoștinţa și bucuria în cuvinte de evlavie și laudă, având spre aceasta drept îndemn și cuvântul Sfântului Apostol Pavel: Daţi mulţumire pentru toate, că aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos lisus, pentru voi (1 Tesaloniceni 5: 18). Pentru lucrarea lui Dumnezeu de creare, pronie și mântuire a lumii, Biserica Îi aduce mulțumire în mod deosebit prin Dumnezeiasca Liturghie, numită, de aceea și Euharistie, cuvânt care, în limba greacă înseamnă mulțumire. Pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de noi în fiecare zi, suntem chemaţi să-l mulțumim în rugăciunile noastre. Însă, în împrejurările în care Biserica întreagă sau locală, un popor sau o comunitate, ori chiar o familie, aduce mulțumire lui Dumnezeu în mod public se săvârșește slujba specială.

La anul nou, tradiția de rugăciune a fraților creștini vorbitori de limbă greacă cunoaște următoarea rugăciune deosebit de frumos alcătuită și bogată în daruri duhovnicești:

 Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce vremurile şi anii ai pus întru stăpânirea Ta, Cel ce eşti fără de început şi fără de sfârşit şi eşti înțeles mai presus de timp, Cel ce eşti mai presus de orice mutare sau schimbare a celor ce sunt, Cel ce stăpâneşti toată vremea: cea trecută, cea de faţă şi cea viitoare, Cel ce prin nespusa Ta îndelungă răbdare ne-ai învrednicit pe noi a ajunge să intrăm într-un an nou, Însuţi, preabunule Stăpâne, binecuvintează cu dumnezeiescul Tău har acest an; dăruieşte pământului ploi paşnice spre aducere de roadă; văzduh prielnic şi sănătos oamenilor şi animalelor bine-întocmeşte; dă-ne ca, în pace şi înţelegere deplină, să trecem cursul anului, împodobiţi cu cununa slavei prin virtuţi, „mergând cuviincios, ca ziua”, întru lumina poruncilor Tale.   Bine-păzeşte Sfânta noastră Biserică; ocroteşte cu puterea Ta pe binecredinciosul nostru popor; întăreşte spre cele bune pe cârmuitorii şi armata ţării noastre; tinereţile le călăuzeşte; bătrâneţile le întăreşte; pe cei risipiţi îi adună; pe cei rătăciţi întoarce-i şi uneşte-i cu Sfânta Ta Biserică. Să vină întru noi „împărăţia Ta, împărăţia tuturor veacurilor”, împărăția bunătăţii, a dreptăţii şi a păcii, şi ne învredniceşte pe noi, cu o gură şi o inimă, a Te lăuda şi a Te slăvi pe Tine, Dumnezeu Cel în Treime, fără de început şi veşnic, în vecii vecilor.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut