Menu Home

Sfânta Cruce- armă apotropaică în războiul nevăzut. Selecție de texte imnografice

Cântăreții Sfintei Cruci, imnografii praznicului de la 14 septembrie, ce se odovăiește astăzi, 21 septembrie, sunt corifeii făcătorilor de cântări din Biserică. Mineiul îi enumeră: Sfântul Andrei Ierusalimiteanul (Cretanul), Sfântul Teofan Graptul, Ciprian, Sfântul Leon Despotul, Anatolie,  Sfântul Ioan Monahul (Damaschin), Sfântul Cosma (de Maiuma).

Din versurile lor, cântate în biserică la Ziua Înălțării Sfintei Cruci, orice creștin înțelege că arma sa puternică în lupta nevăzută este taina crucii lui Hristos.

Vecernia mică

 Bucură-te dumnezeiască păzitoarea credincioşilor, zidul cel nebiruit, Crucea Domnului, prin care de pe pământ la Cer ne-am înălţat.

 Mântuieşte Doamne poporul Tău, şi binecuvintează moştenirea Ta, biruinţă binecredincioşilor creștini asupra celor potrivnici dăruieşte, şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul tău. 

 

Vecernia Mare

Să plesnim în mâini cu cântări la praznicul de astăzi, şi cu luminată faţă, cu limbă glăsuitoare să strigăm : Cel ce pentru noi osândă ai suferit Hristoase, şi scuipări şi răni. Şi cu haină mohorâtă Te-ai îmbrăcat, şi pe Cruce Te-ai înălţat. Tu şi acum dăruieşte-ne nouă cinstită Crucea Ta, apărătoare şi păzitoare şi gonitoare de draci; ca toţi sărutându-o, să strigăm ei : Mântuieşte-ne pe noi Cruce cu puterea ta sfinţeşte-ne cu strălucirea ta cinstită Cruce, şi întăreşte-ne cu înălţarea ta, că lumină nouă te-ai dăruit, şi mântuire sufletelor noastre.

Lucrarea cinstitei Crucii Tale, Hristoase, mai-nainte închipuindu-o Moise, a biruit pe potrivnicul Amalic, în pustiul Sinai. Căci când şi-a întins mâinile, făcând chipul Crucii, se întărea Israil. Iar acum săvârşirea lucrurilor la noi s-a plinit. Astăzi Crucea se înalţă, şi dracii fug. Astăzi toată făptura din stricăciune s-a mântuit, că toate darurile prin Cruce ne-a strălucit nouă. Pentru aceasta bucurându-ne toţi, cădem către tine, zicând : Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne mărire Ție.

Bucură-te de viață purtătoare Cruce, biruinţa creştinătăţii cea nebiruită, uşa raiului, întărirea credincioşilor, îngrădirea Bisericii; prin care stricăciunea a pierit şi s-a sfârşit, şi s-a călcat puterea morţii, şi ne-am înălţat de pe pământ la Cer, armă nebiruită, ceea ce eşti luptătoare împotriva dracilor, lauda mucenicilor cu adevărat, şi podoaba cuvioşilor, limanul mântuirii, care dăruiești lumii mare milă.

Bucură-te Crucea Domnului, prin care s-a dezlegat omenirea de blestem, ceea ce eşti semnul mântuirii cu adevărat, care goneşti pe vrăjmaşi întru înălţarea ta preacinstită. Ajutătoarea noastră, stăpânia împăraţilor, tăria drepţilor, podoaba preoţilor, care când te închipuim de nevoi ne mântuieşti. Toiagul puterii, prin care ne păstorim. Arma păcii, căreia cu frică îi stau împrejur îngerii. Dumnezeiască slava lui Hristos, care dă lumii mare milă.

Utrenia

Crucea lui Hristos, capul tuturor, s-a înălţat corn sfinţit celor binecredincioşi; întru care se sfărâmă toate coarnele viclenilor draci. Pentru aceasta acum fiind înălţată, închinându-ne ei, pe tine Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Crucea este păzitoare a toată lumea; Crucea, podoaba Bisericii Crucea stăpânia împăraţilor; Crucea, întărirea credincioşilor, Crucea, slava îngerilor, şi dracilor rană.

O preamărită minune ! Pomul cel de viață purtător, Preasfânta Cruce, la înălţime ridicată se arată astăzi. Mărescu-o toate marginile. Îngrozescu-se dracii toţi. O ce Dar pământenilor s-a dăruit ! Prin care Hristoase, mântuieşte sufletele noastre, ca un milostiv.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut