Menu Home

Sfântul Ioan Gură de Aur despre sine

„Multe valuri și furtuni amenințătoare vin asupra noastră, dar nu ne este teamă că ne scufundăm, pentru că suntem întemeiaţi pe stâncă. Poate să se tulbure marea, nu va putea să sfărâme stânca. Pot să se înalțe valurile, nu vor putea scufunda corabia lui Iisus. Aşadar, de ce artrebui să ne temem? De moarte? Pentru mine, a trăi este Hristos iar a muri este un câștig (Fil 1,21). Atunci, de exil? Al Domnului este pământul și tot ce este pe el (Ps 23,1). De confiscarea bunurilor? Nu am adus nimic în lume şi nimic nu putem lua din ea (Tim 6 7). Dispreţuiesc puterile lumii acesteia și bunurile sale mă fac să râd. Nu mă tem de sărăcie, nu doresc bogății, nu mă tem de moarte, nici nu doresc să trăiesc, decât pentru binele vostru. Pentru acest motiv, amintesc de momentele actuale și vă rog să nu vă pierdeţi încrederea.

Nu-l auzi pe Domnul care spune: „Unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo în mijlocul lor?” (Mt 18,20). Oare nu va fi prezent acolo unde se află un popor aşa de numeros, unit de legăturile dragosiei? Oare mă bazez pe forţele mele? Nu, pentru că am garanţia Lui, am cu mine cuvântul Său: acesta este toiagul meu, siguranța mea, portul meu liniștit. Chiar dacă toată lumea este tulburată, eu am în mâini Scriptura Sa, citesc cuvântul Său. EI este siguranţa și apărarea mea. El spune: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii (Mt 28,20).

Hristos este cu mine, de cine mă voi teme? Chiar dacă se ridică împotriva mea talazurile tuturor mărilor sau înverșunarea principilor, toate acestea valorează pentru mine mai puțin decât simplele pânze de păianjen. Dacă dragostea voastră nu m-ar fi ţinut, nu aș fi zăbovit nici un moment să plec pentru altă destinație chiar astăzi. Repet întotdeauna: Doamne, facă-se voia Ta (Mt 26,42). Voi face ceea ce voiești Tu, nu ceea ce vrea cutare sau cutare. Acesta este turnul meu, aceasta este piatra de neclintit, toiagul sprijinului meu sigur. Dacă Dumnezeu vrea aceasta, bine! Dacă El vrea ca eu să rămân, îi mulţumesc. Oriunde mă va vrea, îi aduc mulţumire.

Unde sunt eu, acolo sunteţi şi voi. Unde sunteți voi, acolo sunt și eu. Noi suntem un singur trup și nu se desparte capul de trup, nici trupul de cap. Chiar dacă suntem departe unii de alții, suntem uniţi de dragoste; nici moartea nu ne poate despărți. Trupul va muri, totuși, sufletul va trăi și îşi va aminti de popor. Voi sunteți concetăţenii mei, părinţii mei, fraţii mei, copiii mei, mădularele mele, trupul meu, lumina mea, mai plăcută decât lumina zilei. Oare poate raza de soare să mă facă mai fericit decât dragostea voastră? Raza îmi este utilă în viața prezentă, însă dragostea voastră îmi împletește cununa pentru viaţa viitoare.”

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut