Menu Home

Un dar ceresc făcut bisericii și comunității

Ne rugăm înaintea icoanei tale, ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână și Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristați, mângâierea celor îndurerați, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat, să lăudăm Treimea cea de viață Făcătoare și nedespărțită, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sâmbătă, 12 februarie 2022, la Sfânta Liturghie și Parastas au participat fiul și nepotul unei bune credincioase ce a răposat fiind internată la secția Zimbru a Spitalului Central din București, veniți în comunitatea noastră pentru pomenire și cercetarea pioasă a locului de veșnică odihnă.

Cu acest prilej, acești oaspeți deosebiți au oferit, cu nespusă dragoste și dăruire sfântă, o copie de mari dimensiuni și frumos împodobită a icoanei Maicii Domnului Pantanassa, ce a fost primită cu deosebită bucurie, în imnologie sfântă:

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie dumnezeiescul ei har, auzi-i de-a pururea; toată împresurarea risipește-le grabnic, turma ta o păzește de primejdia toată, a-toate-Împărăteasă și Maică a Domnului.

Apoi, s-a cercetat zona mormintelor din cadrul fostei instituții sanitare, oficiindu-se rânduiala îndătinată pentru pomenirea la 47 de ani de la mutarea din această lume.

În viitoare articole va fi evidențiată cercetarea întreprinsă asupra legăturii duhovnicești între parohia Plevna cu azilului și mai apoi cu secția de spital ce au funcționat în cadrul Așezămintelor Brâncovenești Domnița Bălașa, din vecinătatea apropiată a satului nostru.

 

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut