Menu Home

Urare-rugăciune la An Nou

 Preasfințitului Părintelui nostru VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, dăruiește-i, Doamne, zile îndelungate şi sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, și-l păzeşte întru mulți ani. 

Preotul, binecuvântând cu Sfânta Cruce spre apus: Mulţi ani trăiască!

Cântăreții: Mulţi ani trăiască (de trei ori).

Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor ţării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor şi iubitoarei de Hristos armate, dăruiește-le, Doamne, zile bune şi îndelungate, cu viaţă pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruinţă, și îi păzeşte întru mulți ani.

Preotul, binecuvântând cu Sfânta Cruce spre miazăzi: Mulţi ani trăiască! Cântăreţii: Mulţi ani trăiască (de trei ori).

Binecredincioșilor creștini care sunt de faţă la această sfântă prăznuire, dăruiește-le, Doamne, zile îndelungate, pace şi sănătate și întru toate bună sporire, și-i păzeşte întru mulți ani. 

Preotul, binecuvântând cu Sfânta Cruce spre miazănoapt: Mulţi ani trăiască! 

Cântăreţii: Mulţi ani trăiască (de trei ori).

 

 În prima zi a noului an, 2021, s- a oficiat, cu prezența credinciosilor, slujba Tedeum. Numele acestei rânduiel derivă din cântarea  Te  Deum laudamus… (Pe  Tine, Dumnezeule, Te  lăudăm…), atribuit mai demult Sfântului  Ambrozie al Milanului, dar restituit, de patrologii secolului al XX-lea, adevăratului autor, Sfântul Ierarh de neam daco-roman Niceta, Episcopul Remesianei, prăznuit în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în 24 iunie. Cântarea aceasta de laudă inspirată de Sfânta Scriptură, imnul  Te  Deum laudamus… exprimă deplin simțămintele de recunoștință și laudă față de Dumnezeu, Binefăcătorul și Proniatorul tuturor la începutul unui nou an civil.

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut