Menu Home

Veșnicul „astăzi” al „timpului” duhovnicesc

 

 

Astăzi ne-a sosit nouă tuturor vremea de praznic şi ceata sfinţilor cu noi se adună. Şi îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc.

Că astăzi Darul Duhului Sfânt în chip de porumb peste ape a venit.

Astăzi Soarele cel neapus a răsărit şi lumea cu lumina Domnului se luminează.

Astăzi luna cu raze luminoase tot pământul luminează.

Astăzi stelele cele luminoase, cu lumina strălucirii lumea împodobesc.

Astăzi norii rourează din Cer omenirii ploaia dreptăţii.

Astăzi Cel nefăcut de la făptura Sa de bunăvoie Se atinge cu mâna.

Astăzi Proorocul şi Înaintemergătorul, se apropie către Stăpânul şi cu frică stă înaintea Lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi.

Astăzi apele Iordanului se prefac întru vindecări cu venirea Domnului.

Astăzi cu curgeri de taină toată făptura se adapă.

Astăzi păcatele oamenilor cu apele Iordanului se curăţesc.

Astăzi raiul s-a deschis oamenilor şi Soarele dreptăţii ne luminează nouă.

Astăzi apa cea amară care era în vremea lui Moise se preface poporului întru dulceaţă cu venirea Domnului.

Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel dedemult şi ca un Israil nou ne-am mântuit.

Astăzi ne-am mântuit de întuneric şi cu lumina cunoştinţei de Dumnezeu ne-am luminat.

Astăzi întunericul lumii se pierde cu arătarea Dumnezeului nostru.

Astăzi cu făclie se luminează de sus toată făptura.

Astăzi înşelăciunea se surpă şi cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului.

Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc şi cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc.

Astăzi prăznuirea cea sfinţită şi mult vestită a dreptcredincioşilor se bucură.

Astăzi Stăpânul la Botez merge, ca să ridice firea omenească întru înălţime.

Astăzi Cel neplecat se pleacă robului Său, ca să ne slobozească pe noi din robie.

Astăzi Împărăţia Cerurilor am dobândit. Că împărăţia Domnului nu are sfârşit.

Astăzi pământul şi marea bucurie lumii au împărţit şi lumea s-a umplut de veselie.

(Rugăciune la sfințirea apelor)

Categories: Articole

plevna

Sari la conținut