Menu Home

Ce ne este mai prețios: sufletul sau lumea?

Și sufletul și lumea aceasta, amândouă ne sunt iubite, iubiților ascultători. Amândouă sunt iubite oamenilor și mântuirea sufletească și îndulcirea din lumea aceasta. Iubit este sufletul, că cel legat împreună cu trupul din pântecele cel de mamă și împreună-născut, precum grăiește David: ,,Izbăvește de sabie sufletul meu și din mâna […]

Noi, tată avem pe Împăratul ceresc

Pe timpul împărăției lui Adrian (117-138), împăratul rău-credincios al romanilor, era în Roma o văduvă de neam roman, anume Sofia, al cărei nume se tâlcuiește „înțelepciune”. Aceasta, după numele său, petrecea viața în credință creștinească, cu înțelepciune; o astfel de înțelepciune o laudă apostolul Iacov zicând: „Înțelepciunea cea de sus […]

Sfânta Cruce și micii învățăcei

La ora de religie din săptămâna în care s-a prăznuit Înălțarea Sfintei Cruci, 15 septembrie 2022, micii învățăcei de la școala din comunitate au descoperit semnificația Sfintei Cruci: semn al jertfei din dragoste și al învierii, Semnul Domnului, Pecete a iubirii lui Dumnezeu către neamul omenesc, Semnul Sfânt al creștinismului. […]

Slujbă de dimineață în cinstea Sfintei Cruci

Veniţi popoare preaslăvită minune văzând, puterii Crucii să ne închinăm; că lemnul în rai oarecând, moarte a odrăslit, iar aceasta, viață acum a înflorit, având pe Domnul cel fără de păcat răstignit pe dânsa. De la care toate neamurile, nestricăciune luând, strigăm: Cel ce prin Cruce moartea ai surpat, şi […]

Slujbă de seară în cinstea Sfintei Cruci

Strigarea „Bucură-te” primeşte-o, Hristoase al meu, ca sfârşit al acestei smerite laude aduse Crucii celei ce prin Tine s-a arătat purtătoare de biruință. Bucură-te şi bucurie dăruieşte-mi. În ajunul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci s-a citit în biserica parohială Paraclisul Sfintei Cruci.