Menu Home

Intrarea Maicii Domnului în biserică. Lecționar

Astăzi Biserica cea însufleţită, a sfintei slave a lui Hristos Dumnezeului nostru, singură cea binecuvântată între femei, Curată, se aduce în Biserica legii, să vieţuiască în cele Sfinte. Şi se bucură împreună cu ea, Ioachim şi Ana, cu duhul; și cetele fecioreşti Domnului cântă, cu psalmi lăudând şi cinstind pe […]

Sfințirea icoanei Sfântului Mucenic Dasie

…Doamne, Cel ce chipurile si asemănările plăcuților Tăi nu le lepezi, ci le primești, pentru ca robii Tăi credincioși, privind la ele, să Te preaslăvească pe Tine, Care i-ai preamărit, și să se nevoiască a fi următori vieții și faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul Tău și […]

O activitate în parteneriat cu școala

În cadrul activităților dedicate conștientizării unei atitudini ecologice tot mai conștiente și active în rândul elevilor Școlii Plevna, mai cu seamă în problema deșeurilor produse zilnic (ambalaje ale hranei și băuturilor), în unitatea de învățământ s-au realizat activități ce au implicat nu doar aspectul ecologic ci și cel religios pentru […]