Menu Home

Paraclisul Mare al Maicii Domnului

Împresurări, necazuri şi nevoi m-au aflat şi primejdii ale vieții şi ispite de pretutindeni m-au înconjurat. Ci, ajută-mi curată şi mă sprijineşte, cu acoperâmântul tău cel puternic. Miercuri, 10 august 2022, în biserica parohială s-a cântat Marele Paraclis. Apoi s-a lecturat un text vasilian despre invidie.

Paraclisul al doilea al Maicii Domnului

Pe Unul din Treime, Care S-a născut din Tatăl mai înainte de veci, pe Acela L-ai născut, Maică prealăudată, cu nespusă minune prin umbrirea Sfântului Duh. Pentru aceasta, cu glasul lui Gavriil grăim ție: Bucură-te, prin care răsare bucuria; bucură-te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine. Marți, 10 […]

Paraclisul întâi al Maicii Domnului

Ceea ce ești păzitoarea creștinilor nebiruită, și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor; ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm către tine: Grăbește spre rugăciune și te nevoiește spre îmblânzire, apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei […]

Duminica a VIII-a după Rusalii. Omilie

Domnul Iisus a arătat milostivirea Sa cea dumnezeiască și puterea Sa cea nemărginită față de orbi, ologi, ciungi, leproși, slăbănogi, surzi, muți, față de cei ce pătimeau de friguri, față de cei îndrăciți. A vindecat toată boala și toată neputința, a gonit demoni, a înviat morți, a sculat pe Lazăr […]

Binecuvântarea rodului nou al viței

Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce ai binevoit a se  numi Viţă, Fiul Tău Cel Unul-Născut, Domnul nostru lisus Hristos, Însuţi şi acum, Stăpâne, şi acest rod nou al viței binecuvintează-l şi dă sfințire şi sporire sufletească tuturor celor ce se vor gusta din el.  Rânduielile cultice specifică faptul că la […]

Rugăciuni cu pocăință și zdrobire a sufletului

Însuţi Stăpâne a toate, fiind plecat de singură îndurarea Ta, trimite ploaie liniştită moştenirii Tale, şi trecând cu vederea toate greşelile noastre, trimite ploile Tale peste locurile cele lipsite şi care au trebuinţă. Veseleşte faţa pământului pentru săracii poporului Tău şi pentru prunci, pentru animale şi pentru toate celelalte vietăți, […]

Taina schimbării Domnului la faţă

Iisus Domnul a arătat ucenicilor Săi taina schimbării Sale la faţă pe muntele Tabor. El le vorbise despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre a doua Sa venire în slavă. Dar poate că acestea nu au avut pentru ei o putere suficientă de convingere. Atunci, Domnul, pentru a face credinţa lor […]