Menu Home

Teologia trinitară a Sfântului Ilarie

Ceea ce a fost Sfântul Atanasie pentru Orient în fața ereziei ariene, a fost Sfântul Ilarie de Pictavium în Occident, de aceea el a fost supranumit și „Atanasie al Occidentului”. Sfântul Ilarie arată că unitatea de ființă între Tatăl și Fiul trebuie exprimată atât prin numirile de Tată și Fiu, […]

Cine este Hristos?

„Cine e deci acest Hristos, Care prin numirea și venirea Lui le-a umbrit și le-a desființat pe toate și singur El are putere împotriva tuturor şi a umplut toată lumea de învăţătura Lui? Să spună elinii, care râd şi nu se ruşinează. Dacă e om, cum un singur om a […]

Material catehetic pentru anul omagial 2022

Omul este o doime: cel din afară și cel lăuntric, al trupului și al duhului. Cel din afară este văzut, trupesc, iar cel lăuntric este nevăzut, duhovnicesc sau potrivit cuvântului Apostolului Petru: „omul cel ascuns al inimii, întru nestricăcioasă podoabă a duhului blând și liniștit” (I Petru 3, 4). și […]

Duminica de după Botezul Domnului. Omilie

Sfânta Biserică a rânduit ca la fiecare praznic mare, să fie prăznuire și înainte și după praznic, pentru ca înainte de praznic să ne pregătim prin pocăință și prin fapte bune, iar după praznic să aducem mulțumire lui Dumnezeu care ne-a învrednicit să prăznuim cu toată vrednicia creștinească. Sfinții Părinți […]

Cu lumini este lăudat Ioan Botezătorul

Cel ce eşti în trup luminător, Mergătorule înainte al Mântuitorului, odrăslirea celei sterpe, prietene al Celui din Fecioară, Căruia cu săltări în pântece te-ai închinat, şi L-ai botezat în apele Iordanului, pe Acesta roagă-L, rugămu-ne Proorocule, ca să scăpăm de întreitele valuri ce vor să fie. La pomenirea Sfântului Ioan […]

Hotărâre a Consiliului Parohial pentru anul 2022

Urmare a multelor tipuri de crize pe care le traversăm, aflate sub spectrul creșterilor aberante ale prețului energiei și a alimentelor, pentru a nu strâmptora pe creștini cu sarcini anevoie de purtat, Consiliul Parohial a hotărât ca în anul 2022 contribuțiile creștinilor pentru susținerea cultului să rămână neschimbate, la nivelul […]

Cântare Teofaniei

Odraslă îndoită, din Tatăl ca dintru o rădăcină a odrăslit Fiul și Duhul cel drept, stâlpări împreună de o Fiinţă şi dumnezeiește sădite, și flori împreună fără de început, ca să fie trei Lumini ale Dumnezeirii. (Cântarea Sfintei Treimi)

Mărturia lui Ioan

Înaintemergătorul, cel ce a fost trimis înaintea feței Domnului și a arătat oamenilor cărările cele drepte, cutremurându-se, s-a atins de creștetul Stăpânului și L-a botezat, zicând: pe alt dumnezeu afară de Tine nu știu. (Cântare la sărbătoarea Sfântului Ioan.