Menu Home

Rugăciunea. Trepte concrete de înaintare în har

La început cerem sănătate, apărare de dușmani, succesul în munca noastră pentru câștigarea celor de trebuinţă, ajutor pentru copiii noștri, apoi ne rugăm pentru semenii noștri, pentru sănătatea lor, pentru bunăstarea lor și pentru ca să ne fie binevoitori și ajutători. Când prin dăruirea acestor cereri ne-am convins de grija […]

Înflorirea Crucii

Toiagul spre închipuirea tainei se primește, că, prin odrăslire, a ales preot; iar acum Bisericii, celei mai înainte neroditoare, a înflorit lemnul Crucii, spre putere și spre întărire. Și în acest an, țârcovnicul bisericii parohiale a împodobit frumos, cu flori roșii și albe, Sfânta Cruce depusă pe altar la praznicul […]

Ce am, aceea îți dau (Fapte 3, 6)

Vârsta de 50 de ani în Sfânta Scriptură este vârsta la care o persoană câștigă maturitatea și respectul cuvenit, ca împlinire și ca înțelepciune de viață ce merită fructificate. Asocierea biblică a vârstei de 50 de ani cu plinătatea vârstei ar putea clarifica înțelesul replicii evreilor date Domnului Iisus: „Încă […]

Dumnezeu S-a aplecat peste cadavrul nostru

Întreaga teologie a Părinților Bisericii mărturisește că păcatul și consecința lui ultimă, moartea, sunt stări de boală duhovnicească și nicidecum stări de de neconformare la standarde de tip „juridic” ale lui Dumnezeu. În general starea tragică, în care se afla lumea după cădere, nu e urmarea vreunui act al lui […]

Taina Crucii

La 13 septembrie se face înainte-prăznuirea Înălțării Cinstitei Cruci a lui Hristos, pe care a fost pironit Domnul nostru Iisus Hristos și a pierdut blestemul strămoșilor, care se pricinuise din neascultare și din sfatul diavolului și din gustarea cea de demult, prin care eram căzuți cu tot neamul omenesc. Pentru […]

Un aspect filocalic al Sfântului Botez

Până la Botez, omul se află sub influenţa nemijlocită a diavolului. În adâncul sufletului său şerpuieşte diavolul, iar Hristos lucrează asupra acestui suflet oarecum din afară. Demonii foiesc ca nişte şerpi în adâncurile inimii, neîngăduind câtuşi de puţin sufletului să caute spre dorinţa binelui. Strecurându-se ca nişte nouri întunecoşi prin […]