Menu Home

A treia zi a postului, înlănțuirea virtuților

În a treia zi a postului Sfinților Petru și Pavel, miercuri 22 iunie 2022, după citirea Acatistului s-a lecturat a doua Epistolă Sobornicească a Sfântului Petru în care, încă din capitolul 1, se găsește un prețios tezaur de învățături duhovnicești: Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și […]

A doua zi a postului, învățături despre viața de familie

Marți, 21 iunie 2022, în cadrul rânduielii zilnice de rugăciune din timpul postului Sfinților Apostoli s-a oficiat slujba Acatistului verhovnicilor apostolilor citindu-se și ultimele trei capitole din Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Petru. Aici se află învățăminte clare pentru rânduirea vieții în familie. Asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri, […]

Prima zi a postului, învățătura despre libertate

Luni, 20 iunie 2022, la ora 19, s-a desfășurat în biserică slujba Acatistului Sfinților Petru și Pavel urmată de citirea și meditarea învățăturilor duhovnicești aflate în primelor 2 capitole din Prima Epistolă Sobornicească a Sfântului Petru, dintre care cele mai puternice sunt: Curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefățarnică […]

Duminica Tuturor Sfinților. Omilie

Cu multă evlavie cinstește marele prooroc David pe prietenii lui Dumnezeu, zicând: „Prin sfinții care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei“ (Psalm 15, 3). De aceea, din învățătura dumnezeieștilor Scripturi fiind povățuiți, noi creștinii cinstim pe toți prietenii lui Dumnezeu, adică pe sfinți, ca […]

Psaltirea, instrumentul Duhului

Deși din întreaga Sfântă Scriptură emană harul lui Dumnezeu, totuși, mai clar se vede aceasta în dulcea carte a Psalmilor. Într-adevăr, Moise însuși, care ne-a relatat într-un stil liniștit faptele înaintașilor, când, printr-o minune extraordinară, a făcut să treacă poporul părinților prin Marea Roșie și când l-a văzut pe regele […]

Secerișul, icoană a Judecății

Pildă le-a pus lor înainte, zicând: Asemenea este Împărăţia cerurilor omului care a semănat sămânţă bună în ţarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul şi a făcut rod, atunci s-a arătat şi neghina. […]

Ierihonul, imaginea lumii acesteia

În Sfânta Scriptură, întâlnim deseori Ierihonul ca figură a lumii. De exemplu, când în Evanghelie se spune că un om, coborând de la Ierusalim la Ierihon, a căzut în mâinile tâlharilor, fără îndoială, acest om era figura acelui Adam care a fost alungat din paradis și exilat în această lume. […]

Efemeritate

Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele. (Psalmul 38, 7- 10)