Menu Home

Copacul bucuriei

Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: „Cum se înțelege această părinte, că Domnul Hristos zice în Evanghelie: Fericiți sunt cei ce plâng că aceia se vor mângâia, iar Apostolul Pavel poruncește la cartea sa: Bucurați-vă pururea și iarăși zic, bucurați-vă. Deci, cum, și în ce chip, va face […]

Pelerini din Plevna la Sfânta Parascheva

  Bucură-te, cea din pruncie sfințită lui Dumnezeu, cea cu frumusețile fecioriei înfrumusețată și cu strălucirea tuturor virtuților, ținând în mâini împreună cu fecioarele cele înțelepte candela strălucită cu lumina milosteniei, așteptând venirea Mirelui, ceea ce ai luminat cu minunile toate marginile lumii. Și acum păzește de toată primejdia pe […]

Rugăciuni pentru ploaie în Bărăgan

Prin darul lui Dumnezeu, anul agricol 2020- 2021 a fost deosebit de rodnic în Câmpia Bărăganului. Însă, precipitațiile de vară și toamnă, atât de necesare pentru lucrările de înființare a culturilor de toamnă au fost slabe cantitativ. De aceea, duminică, 10 octombrie 2021, la Sfânta Liturghie s-a săvârșit rânduiala specială […]

Enchiridion patristicum. Timpul Octoihului

Iubirea față de Dumnezeu nu se învață din normele și preceptele unei doctrine. De fapt, nimeni nu ne-a învăţat să ne bucurăm de lumină, să iubim viaţa, să-i iubim pe părinții și educatorii noştri. Tot așa, ba, mai mult încă, iubirea faţă de Dumnezeu nu se deprinde dintr-o disciplină care […]