Menu Home

Lectură biblică a Bobotezei. 13

8 Așa grăiește Domnul: «În vremea milostivirii Te voi asculta și în vremea mântuirii Te voi ajuta. Te-am făcut și Te-am hotărât Legământ al poporului, ca să așezi rânduială în țară și să dai fiecăruia moștenirile nimicite!» 9 Ca să zici celor robiți: «Ieșiți!» și celor care sunt în întuneric: […]

Lectură biblică a Bobotezei. 12

19 Iar locuitorii cetății aceleia au zis către Elisei: «Iată așezarea cetății acesteia este bună, după cum poate vedea și stăpânul nostru, dar apa nu este bună și pământul este neroditor». 20 Și el a zis: «Aduceți-mi o oală nouă și puneți sare în ea!» 21 Și i-au adus și […]

Lectură biblică a Bobotezei. 11

30 Atunci a zis Ilie către popor: «Apropiați-vă de mine!» Și s-a apropiat tot poporul de el. Și a făcut jertfelnicul Domnului ce fusese dărâmat; 31 A luat Ilie douăsprezece pietre, după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, către care a zis Domnul: «Israel va fi numele tău!» 32 Și a […]

Lectură biblică a Bobotezei. 10

36 Atunci a zis Ghedeon către Dumnezeu: «De vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum zici, 37 Apoi iată eu întind aici în arie lâna ce am tuns; și de va fi rouă numai pe lână, iar încolo peste tot locul uscăciune, atunci voi ști că vei izbăvi […]

Lectură biblică a Bobotezei. 9

5 Atunci s-a pogorât fata lui Faraon la râu să se scalde, și roabele ei o însoțiră pe malul râului. Și văzând coșul în păpuriș, ea a trimis pe una din roabele sale să-l aducă. 6 Și, deschizându-l, a văzut copilul: era un băiat care plângea. Atunci i s-a făcut […]

Lectura biblică a Bobotezei 8

1 După aceea Iacov s-a dus în calea sa. Și căutând, el a văzut oștirea lui Dumnezeu tăbărâtă, căci l-au întâmpinat îngerii lui Dumnezeu. 2 Iacov însă, când i-a văzut, a zis: «Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!» Și a pus locului aceluia numele Mahanaim, adică două tabere. 3 Apoi a […]

Lectură biblică a Bobotezei. 7

16 Nu mai faceți rău înaintea ochilor Mei. Încetați odată! 17 Învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă! 18 Veniți să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor […]

Lectură biblică a Bobotezei 5

6 A zis Ilie: «Rămâi aici, căci Domnul mă trimite la Iordan!» Iar Elisei a răspuns: «Cât este de adevărat că Domnul este viu și cum este viu și sufletul tău, tot așa de adevărat este că nu te voi lăsa singur!» 7 Și s-au dus amândoi; s-au dus și […]