Menu Home

Alte căi necunoscute ale Domnului

Era un sihastru călugăr, cu semne şi cu minuni strălucit şi avea împreună cu el, un ucenic în pustie. Iar, într-una din zile, s-a întâmplat că a mers ucenicul lui în cetate, unde era un stăpânitor rău, netemându-se de Dumnezeu. Pe aceasta, ucenicul stareţului l-a văzut mort şi mult popor […]

Străjerul peste casa lui Israel

La 21 iulie se pomenește Sf Prooroc Ezechiel. Acesta a fost unul din Proorocii mari ai Legii Vechi şi era fiul lui Buzi, din seminţia preoţească a lui Levi. A proorocit timp de douăzeci de ani, cu cinci sute şaptezeci de ani înainte de întruparea Domnului, pe vremea robiei Babilonului, fiind […]

Bucurie în Domnul

În Vechiul Testament exista porunca lăsată de Dumnezeu ca fiecare familie să aducă la templu prinos din roadele sale pentru ca acestea să fie binecuvântate de preoţi. Respectând porunca, credincioşii, în special cei de la sat, în timpul coacerii poamelor, aduc la biserică daruri de pârgă pentru a fi binecuvântate. […]

Lupta cu patimile – metode ascetice şi psihologice

Cartea reprezintă prima lucrare publicată în România care tratează cuprinzător şi amănunţit problema patimilor şi a vindecării lor din dubla perspectivă a moştenirii patristice şi a achiziţiilor psiholo­­giei contemporane. Aparţinând colectivului So­cietății psihologilor ortodocşi „Sfântul Teofan Zăvorâtul” din Sankt Petersburg, ea cuprinde lă­muriri de care cei ce se străduiesc să […]

Cateheză mistagogică (III)

În duminicile a IV-a, a V-a și a VI-a după Rusalii (2, 9, 16 iulie 2017) activitățile catehetice săptămânale cu credincioșii au avut ca temă prezentarea și tâlcuirea cultului public creștin. În ziua prăznuirii Sfântului Ștefan cel Mare s-a vorbit despre cele 7 laude, care își au originea în Vechiul Testament. […]

Măriți să fiți,ca Avraam și ca Sarra!

„Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avraam şi ai deschis pântecele Sarrei, şi l-ai făcut tată a multe neamuri; Cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi şi ai binecuvântat naşterea ei; Care ai însoţit pe Iacov cu Rahela şi dintr-însul ai arătat doisprezece patriarhi; Cel ce ai însoţit pe […]

Patriarhul Justinian- IMPRIMATUR

În casele credincioșilor se găsesc și icoane realizate în timpul păstoririi Patriarhului Justinian. Fiecare icoană din acea vreme are imprimat cu timbru sec crucea patriarhiei iar pe verso este lipită o notiță cu autorizarea și binecuvântarea patriarhală. Semne ale condițiilor restrictive impuse de regimul comunist credinței creștine, prin limitarea accesului […]