Menu Home

Maximalism maximian

Deplina dragoste este aceea ce nu deosebeşte pe om, zicând: „Pe acela îl ştiu, iar pe celălalt nu-l ştiu,” sau: „Acesta mă laudă, iar acela mă blestemă.” Ci, spre firea ta de om privind de-a pururea, pe toţi oamenii întocmai să-i iubeşti, pe prieteni, adică, şi pe vrăjmaşi, pe cei […]

Frățietate ortodoxă pentru milostenie

Victimă a unui alienat mintal, un frate în credință, străin de localitatea noastră, a părăsit această lume degrab trecătoare fără creștineasca spovadă și grijanie. Prin urmare, doamnele din comitetul filantropic al parohiei s-au rânduit pentru ducerea la împlinire a cuvenitelor rugăciuni, pomeniri și sărindar spre pomenirea răposatului, căutând să pună […]

Duminică

Trebuie să arătăm tare frumos călare pe bătrânul dovleac al pământului strâns bine în ecuatorialul chimir ne odihnim cu toţii de parcă fiecare din noi ar fi zidit o lume. Valeriu Butulescu

Apa vieții

Din nenumăratele întâmplări pilduitoare şi poveşti cu tâlc pe care oamenii iubitori de înţelepciune le-au adunat de-a lungul istoriei de două mii de ani a creştinătăţii oricine poate primi dezlegarea nedumeririlor, întărire în necazuri şi şovăieli, seninătate în mâhniri, ferire de primejdii viitoare, dar şi simpla plăcere a unei lecturi […]

Şi a venit asupra lui secerişul…

Sfântul Andrei, umblând la lucrul cel bun, în grabă trecând, a văzut de departe ducând pe un mort, înaintea sa. Şi era omul acela foarte bogat şi mulţime multă de popor mergea după dânsul, cu multe lumânări şi tămâieri. Iar clericii cântau pe lângă el obişnuitele cântări de îngropare şi […]

Al treilea modul al activităților catehetice (VI)

Prezentarea catehetică a principalelor aspecte ale teologiei morale a continuat și duminică, 15 octombrie 2017, când în biserica din Valea Rusului s-a vorbit despre păcat. După învăţătura Bisericii noastre, păcatul şi-a luat începutul odată cu căderea strămoşilor,în rai. Căci citim în Sfânta Scriptură: „precum printr-un om (Adam) a intrat păcatul […]