Menu Home

Pretext pentru teologie maximiană

La ora de Religie, desfășurată la Clasa Pregătitoare, imediat după vacanța de Paști- 2017, Mihai- un copil plin de inteligență și beneficiar al unei educații creștine deprinse în familie- în timpul rememorării evenimentelor pascale- declară foarte hotărât: „noi, oamenii, am devenit muritori din cauză că Adam a mâncat din măr” și de […]

Ei sunt aici!

În aceste zile, părăsind strategia de până acum, aceea de a folosi luna august pentru a ocoli marea şi uscatul spre a face un prozelit, organizatia martorilor lui iehova întreprinde prin satele Barăganului un agresiv şi specific prozelitism. Transportând, cu o dubiță, având numarul de înmatriculare B 41 WVW, mai […]

Imnografie pascală

Foarte de dimineaţă Mironosiţele femei pornind cu frică, au ajuns la mormânt aducând miresme lui Hristos, Dătătorului de viaţă, socotind între cei morţi pre Cel ce a omorât iadul. Dar un înger dumnezeisc a venit înaintea lor, strigând: Pentru ce căutaţi cu cei morţi pre Purtătorul de viaţă şi pre […]

Întrebarea de care creștinii nu se tem

„S-a întors cineva să spună cum e dincolo?” Noi, creștinii, ce avem privilegiul de a fi fericiți pentru că am crezut fără să fi „văzut” cu simțurile noastre pe Domnul Iisus înviat, adăugăm ca temei al credinței noastre mărturia apostolilor Săi: „Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi I-a […]

Arum maculatum

Numită în popor Rodul pământului, planta aceasta, ce crește și prin părțile noastre, preferând solurile bogate și umbrite, are flori bisexuate sau unisexuate, grupate în spadice cu spată viu colorată.Spadicele au florile mascule în partea terminală, iar cele femele în partea inferioară. Dată fiind asemănarea structurii inflorescenței cu roadele muncii […]

Frumusețea imnografiei pascale

Să spună Iudeii: în ce chip ostaşii străjuind au pierdut pre Împăratul? Pentru ce piatra n-a păzit pre Piatra Vieţii? Ci sau pre Cel îngropat să-L dea, sau Celui ce a înviat să se închine împreună cu noi, zicând: Slavă mulţimii îndurărilor Tale, Mântuitorul nostru, slavă Tie. Pentru ce amestecaţi […]

Sonetul XLIV

Tu, ulciorule de lut, Am avut aceeaşi soarte Amândoi dintru-nceput Eu din tine m-am născut Şi de-a pururi după moarte Iar vom fi acelaşi lut! Astăzi plâng şi te sărut, Că-mi eşti singurul meu bine Şi eşti lut şi tu ca mine. Din etern am fost un lut, Dar o […]

Înțelesul duhovnicesc al laicității

Prin botez, fiecare creştin devine „laic”, adică aparţine în manieră definitivă „poporului (laos) al lui Dumnezeu”. El este invitat să participe la „liturghia” sa, un cuvânt care înseamnă, de altfel, etimologic, „lucrarea poporului”. Mai precis, poporul de creştini este un popor de profeţi, preoţi şi împărați: Profeţi, pentru că trebuie […]

1 mai 1970- chermeză tovărășească

Cu 47 de ani în urmă. Defilările muncitorilor paralizau oraşele. Pancartele acestora dădeau de veste despre depăşirea graficelor de producţie. La sfârșitul defilărilor, oamenii muncii fruntași în producție petreceau „la pădure” cu mici și bere. În localitatea noastră existând o organizare de șantier militară pentru construirea Sistemului Național de Irigații, reprezentanții […]