Menu Home

Sub ochii noștri… Scriptura (III)

„Iar lui Adam, (Dumnezeu) i-a zis: „Pentru că ai ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din pomul din care ţi-am poruncit: „Să nu mănânci”, blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrăneşti din el în toate zilele vieţii tale! Spini şi pălămidă îţi va rodi el şi […]

Să ieșim la drumuri și la garduri!

Un mijloc pastoral, de mare impact, în privința apărării turmei cuvântătoare de oile rătăcite ale turnului surpat, este vizita din casă în casă a preotului, asistat de ucenicii și slujitorii teologi. Discuțiile de la om la om, identificarea cu precizie a tipului de mișcare „religioasă” propovăduită de venetici ( păgânism, […]

Cine ești tu? Sunt un amalecit. (cateheză specială)

Duminică, 7 mai 2017, după Sfânta Liturghie, credincioșii din biserică au ascultat un material catehetic pentru cunoașterea procesului de îndoctrinarere și fanatizare practicat de societatea turnului de veghere, concretizat în izolaționismul de tip sectar, specularea stării emoționale a victimei, programul intensiv de studiu a literaturii oficiale, programul muncii de teren și controlul […]

Despre Iov și taina suferinței

Sâmbătă, 6 mai s-a făcut pomenirea Dreptului Iov, cel mult pătimitor. Istoria vieții și pătimirii sale este o icoană a misiunii și jertfei Domnului Iisus. Iov era un om fara prihană, drept și credincios, despărțindu-se de tot lucrul rău. Avea sapte feciori si trei fete. Acea dobitoace si slugi nenumarate. […]

Mânia sfântă în lucrarea ei

„Mânia este necesară doar pentru apărarea credinţei noastre. Nu este folositoare pentru a ne apăra pe noi înşine. Dacă cineva vorbeşte de rău împotriva noastră, ar trebui să acceptăm. Însă când credinţa noastră este atacată, atunci mânia devine potrivită pentru a apăra Ortodoxia.” (Arhimandritul Ioannikios, Patericul atonit, traducere de Anca Dobrin […]

Activitate gospodărească în cimitirul parohial

Cimitirul este locul de odihnă unde se îngroapă trupurile celor ce au adormit întru Domnul. El este locul unde se păstreaza trupul, până la învierea și judecata de apoi. El este sfânt, fiindcă și trupul creștinului este sfințit prin rugăciune și fapte bune, ca o biserică a Duhului Sfânt (I Cor. 3, 16-17). De aceea mare pomană face […]

Carul cu flori

Sălcioara, tămâioara Drag mi-a fost ziua de vară Şi noaptea de primăvară Că trec oameni la ogoara Şi dorm fetele pe-afară Primăvara, tu când vii Toate lemnele mângâi Copacii de-mbobocesc Fete mari să primenesc Coboară din deal în vale Savai cara cu povara Încărcate de scumpie Ca să trag la […]

Foaia parohială, număr special antisectar

Specialiștii în misiune și sectologie recomandă ca enoriașii expuși propagandei sectare să fie puși la curent cu aspectele organizației martorilor lui iehova ce sunt ținute secrete, pentru a fi dezvăluit astfel mecanismul psihologic de control al minții din cadrul acestei asociații pseudo-religioase, indicându-se enoriașilor cu preponderență teme ce pun în dificultate pe […]