Menu Home

Duminica Mare

Alfa și Omega, Începutule și Sfârșitule, Tu, Veșnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor și cu iubitoarea Ta îmbrățișare ai adus pe toți și pe toate la viață. Din suflarea Ta cea de viață făcătoare a răsărit, din genunea cea fără de chip, frumusețea lumii celei întâi zidite, […]

Crucea care crește

Ploi de flori şi ploi de stele Peste noi trec rând pe rând, Cu miresme şi lumină Îl primim pe Domnu-n gând. În belşug şi-n sărăcie, În mocirle şi-n icoane Trece firul vieţii noastre Cu virtuţi şi cu slogane. Numai tu ca om, în tine Stai cu Domnul, pui la […]

Icoana sau Evanghelia în culori

„Ceea ce este Scriptura pentru cei ce ştiu să citească, aceea este pictura pentru cei neinvățați, pentru că în ea chiar şi cei neștiutori văd ce trebuie să urmeze…” (Sf Grigorie cel Mare) „Apostolii au văzut, în chip trupesc pe Hristos, patimile şi minunile Lui şi au auzit cuvintele Lui… Ei […]

Moșii, în toate „țările” locuite de români

Moşii, strămoşii, arată vechimea neamului și legătura de solidaritate dintre urmași cu înaintașii lor, care sunt trecuți din această lume. Legătura acestei iubiri se manifestă prin rugăciune și pomenire a celor adormiți, la biserică și cimitir, dar și împărțirea de daruri în numele lor. Împărțirea de mâncare în vase de lut, mărturisește credința în împlinirea blestemului […]

Iartă-le Doamne toate greșelile

Cel ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului, iartă, Doamne, păcatele celor din veac adormiți, primește-i în locașul luminii și al bucuriei și le deschide brațele părintești. Auzi-ne, Milostive, pe noi, cei ce le facem pomenire și strigăm: Tatăl nostru, […]

Via Mare- fotografie document

În anii 60- 70 ai secolului trecut, pe terasele versantul de miazăzi al văii Baba Ana s-a cultivat viță de vie. La capul rândurilor, alături de cel ce gospodărea cultura, ne amintim de Tudor Moldoveanu, brigadier al CAP Plevna (șezând pe pământ).

Sunt creștin!

Săltați cele ale răsăritului și cele de miazănoapte și nu gândiți înalte, că alt soare preaslăvit s-a arătat aici, nu către apus călătorie făcând și pe sub pământ pornindu-se, ci către cer suire având de la pământ, petrece cu cetele îngerești, și de acolo pe noi ne păzește, și sfințește […]

O zicală

La omul cu suflet bun, Nu este iarbă pe drum. La omul cu suflet rău, Nu stă nici poamele-n pom. La omul mohorât, Ți-e greu și ți-e urât. Dar la omul omenos, Nu faci drumul întors. Te poftește și în casă, Te așază și la masă. El nu pune bogăția pe […]

Copacul copilăriei

Activitatea educativă desfășurată în Ziua Copilăriei din anul 2017 a vizat conștientizarea aspectelor frumoase ale vieții de copil. Fiecare participant a desenat și decupat propria palmă cu degete răsfirate, în interiorul cărora a scris cele mai importante 5 persoane/activități ale copilăriei. Apoi, aceste frunze-flori au format un copac al copilăriei. […]