Menu Home

Muncă și credință

În concordanță cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la art 67, litera e, punctul 3, serviciul administrativ- gospodăresc, al Comitetului Parohial, are grijă de întreținerea curții bisericii, a spațiilor verzi și a incintei (casă parohială, curtea bisericii, clopotniță). Pregătind întâmpinarea Sfintei Învieri într-un cadru estetic corespunzător, creștinii, […]

Liturghia Sfântului Grigorie- slujire cu dăruire

Fiind o slujbă ce se săvârșește exclusiv în timpul zilelor comune din cursul săptămânilor Postului Mare, Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, prin rânduiala oarecum deosebită, solicită din partea colaboratorilor preotului: cântăreț și paracliser, cunoștințe specifice de tipic și dedicare în slujire. Parohia Plevna, binecuvântată de Dumnezeu cu buni cântăteți bisericești dar […]

Luna plină: al doilea termen al ecuației pascale

Astăzi, 11 aprilie 2017, la ora 9,08, luminătorul nopții ajunge în faza de prima „lună plină”, de după echinocțiul de primăvară (aflat, în concordanță cu calendarul iulian, la 4 aprilie). Conform rânduielii stabilite în anul 325, la Sinodul Ecumenic din Niceea, duminica viitoare, 16 aprilie, se va serba Paștile sau […]

Sfânta și Marea zi Marți: să punem în comun darul

Veniţi, credincioşilor, să lucrăm Stăpînului cu osârdie, că împarte slugilor bogăţie; şi fiecare din noi să inmulțim talantul harului după măsură. Unul să aducă înţelepciune prin fapte bune, iar altul să săvârşească slujba Iuminării; credinciosul să împărtăşească cuvîntul său celui ce nu ştie tainele, şi altul să-şi împartă bogăţia săracilor. […]

Sfânta și Marea zi Luni: rugăciune în Duh și Adevăr

Luni dimineață, 10 aprilie 2017, la biserica parohială, s-au oficiat Liturghia Sf Grigorie Dialogul și Taina Spovedaniei. Rânduiala Liturghiei din zilele comune ale postului a creat o atmosferă duhovnicesc- biblică, implicând multe lecturi din Vechiul Testament (Facerea, Iov, Psalmi), ca prefigurări și icoane ale epocii harului, de care noi, cu nevrednicie […]

Denia Duminicii Floriilor

Prima denie a Săptămânii Mari s-a desfășurat în biserica parohială în seara Floriilor, 9 aprilie 2017. La această slujbă deosebită a anului liturgic au fost invitați să participe credincioșii ca la o a doua treaptă de înălțare a postirii. În primele 40 de zile, culminând cu Floriile, a fost timp […]

Diseminarea cuvântului pastoral al arhiereului nostru

În Duminica Floriilor, 2017, tuturor enoriașilor veniți la rugăciune li s-a oferit la sfârșitul slujbei, alături de anafură, cuvântul de învățătură al PS Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, privitor la tulburările produse în Biserică de diverși agitatori ce se ridică împotriva ascultării, intitulat Să stăm bine, să stăm cu frică, […]

Laudă din gura pruncilor

Asemeni întâmpinării Domnului în Ierusalim de către toată vârsta suflării omenești, și în biserica parohială, icoana Ierusalimului ceresc, la ziua Intrării Domnului în Ierusalim ( 9 aprilie 2017) au fost prezenți creștini de toate vârstele. Cei mici au alăturat bucuriei primirii mlădițelor verzi de salcie, părtășia din Trupul și Sângele […]

Osana ! Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Cântările liturgice, preluând din Evanghelia Sfântului Ioan explicația întâmpinării fasuoase a Domnului, de către popor, la intrarea în Ierusalim, pentru patima cea de bunăvoie, pun împreună minunea învierii lui Lazăr și exclamațiile entuziaste ale poporului: Cu şase zile mai înainte de Paşti, s-a auzit glasul Tău, Doamne, întru adâncurile iadului […]