Menu Home

Bărăganul și poeții lui. 6

La iernatec Oile coborând la iernat Spre Dunăre au momente când le ţiuie urechile. Se opresc pe marginea drumului, Însemnate cu vopsea roşie pe spinare Şi rămân aşa gânditoare, Cu firul de troscot în gură. Şi simt că se-ntâmplă ceva cu ele. Sunt munţii care le fug din conştiinţă. Schimbarea […]

Excurs(ie) în bibliotecă. 5

,,Părinte, a venit ceasul! Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veşnică tuturor acelora pe care Tu I-ai dat Lui. Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, sin- gurul Dumnezeu adevărat, şi pe lisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 1-3). Citim […]

Rugăciuni bărăgănene

O! Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prea milostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, binerânduitoarea a toată casa şi familia creştinească, blagoslovenia celor ce se ostenesc, bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, hrănitoarea tuturor orfanilor şi văduvelor şi a tuturor oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii şi […]

Postul Crăciunului, ziua a doua

Cel ce de la vamă ai fost chemat la ucenicie, când Cuvântul cel fără de început pe tine te-a chemat, poruncindu-ţi, şi împărtăşirea împărăţiei făgăduindu-ţi, atunci Preafericite Matei, toate lăsându-le, şi de valul cel tulburător osebindu-te cu osârdie, ai urmat Lui; şi acum de Dumnezeu văzătorule, săturându-te de vederea Lui […]

Călătorie către lumea luminii fără umbră

În inteligența lui, aerul începu să iradieze. Fiind în chilia lui, i se păru că se afla afară, în plină zi, deși era noapte, în preajma veghei întâi. De sus începu să strălucească parcă o lumină de auroră, care pe toate celelalte lucruri le eclipsa, și el văzu că nu mai este în casă. Într–un extaz total, cu întreaga sa inteligenţă, fixă lumina care îi apăruse. Ea creștea mereu, […]

Postul Crăciunului, ziua întâi

Sfinte Paisie, te rugăm, ajută-ne și pe noi cu darul tău, să pășim pe calea pocăinței. Urmându-se programul liturgic pentru zilele de post, în biserica parohială s-a citit Acatistul Sfântului Paisie de la Neamț, ca o rugăciune și meditație la trăirea creștină a acestui mare dascăl al rugăciunii neîncetate, credincioșii […]

Conferința clericală de toamnă, 3 referate circumscrise tematicii anului 2023

Marți, 14 noiembrie 2023, a avut loc, la Călărași, Conferință pastoral-misionară, care a avut titlurile „2023 – „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice”, „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți) în Patriarhia Română” și Anul aniversar al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor: „3 decenii în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor”, […]