Menu Home

Îndoiala lui Toma explicată la ora de religie

Mai trebuie explicat faptul următor: Toma a pipăit coasta Mântuitorului şi rănile produse de suliţa ostaşului şi a văzut şi urmele cuielor. Dar va zice poate cineva: Cum se vedeau semnele stricăciunii în trupul nestricăcios? Căci urmele găurilor făcute în mâini şi în coastă, ca şi urmele rănilor şi înţepăturilor […]

Temeiul credinței propovăduit prin pipăire

 Punând degetul tău pe rănile Domnului și cunoscându-L pe El a fi cu adevărat Dumnezeu cel Înviat din morți, ai strigat cu tărie: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”, încredințându-ne și pe noi de Sfânta Sa Înviere și învățându-ne a cânta Lui: Aliluia! Duminică, 1 mai 2022, în biserica parohială s-a […]

Duminica Apostolului Toma. Omilie

Învierea din morți a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne încredințează, mai mult decât orice altă dovadă, că El este Fiul lui Dumnezeu și Izbăvitorul a toată lumea. Iudeii, ca unii ce nu cred în Hristos, răstălmăcesc proorociile despre Dânsul, susținând, fără socoteală, că unele privesc pe Iisus al […]

Fii ai lui Dumnezeu. Fiii unei alegeri conștiente

Vom expune cum, reînnoiți prin Hristos, ne-am con­sacrat lui Dumnezeu.     Cei care, ajunși la certitudine, au crezut în ade­vărurile învățate și proclamate de noi și au promis să trăiască în conformitate cu ele sunt călăuziți să se roage și să ceară de la Dumnezeu iertarea păcatelor. Noi îi învățăm […]

Izvorul tămăduirilor Maicii Domnului

În Vinerea săptămânii celei luminate, se prăznuiește înnoirea bisericii Preasfintei Stăpânei noastre şi Maicii lui Dumnezeu, care se numeşte Izvor de viață dătător. Încă se mai face pomenirea şi minunilor celor mari şi mai presus de fire ce s-au făcut întru acea Biserică de Maica lui Dumnezeu. Cu acest sfânt […]