Menu Home

Kerigma pascală

De este cineva bun credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat; de este cineva slugă înţeleaptă, să intre bucurându-se întru bucuria Domnului său; de s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum dinarul; de a lucrat cineva din ceasul dintâi, să-şi ia astăzi dreapta […]

Gustati toți din ospățul credinței

Cu Crucea Ta al şters blestemul pomului, cu îngroparea Ta ai omorât stăpânia morţii şi cu scularea Ta al luminat neamul omenesc. Pentru aceasta, strigăm Tie: Făcătorule de bine, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție! La miezul nopții pascale, primind și ținând în mâini Lumină Sfântă de la Ierusalim, dreptslăvitorii creștini […]

Sfânta şi Marea zi Vineri: lectia iubirii

Obiectul central al Pătimirii Domnului, dincolo de caracterul expiator al acestei jertfe de bunăvoie, este acela că Dumnezeu a vrut să se slujească de suferinţa umană pentru a ne arăta dimensiunile dragostei Sale pentru noi, căci, cum se ştie, nu cuiele l-au ținut pe Hristos pe Cruce, ci doar această […]

Sfânta şi Marea zi Vineri: Sfântul Maslu

Aproapele de orele amiezii, în sfânta vineri a Săptămânii Sfintelor Pătimiri, 14 aprilie 2017, credincioşii enoriei, care se simt mai suferinzi, ținând cont de precumpănitorul aspect harismatico-sfințitor al cultului Bisericii, au participat la Maslul de obşte, săvârşit prin participarea părintelui Aurelian Cazacu din parohia Nucetu.

Sfânta şi Marea zi Joi: eu te-am răstignit, Doamne

Fiecare mădular al Sfîntului Tău trup a răbdat ocară pentru noi; capul a răbdat Spini; faţa, scuipări; obrazul, loviri cu palme; gura, gustarea oţetului celui amestecat cu fiere; urechile hulele cele păgâneşti; spatele biciuiri şi mîna, trestie; întinsorile a tot trupul pe cruce, şi cuie încheieturile şi coasta, suliţă. Cel […]

Muncă și credință

În concordanță cu Statutul pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, la art 67, litera e, punctul 3, serviciul administrativ- gospodăresc, al Comitetului Parohial, are grijă de întreținerea curții bisericii, a spațiilor verzi și a incintei (casă parohială, curtea bisericii, clopotniță). Pregătind întâmpinarea Sfintei Învieri într-un cadru estetic corespunzător, creștinii, […]

Liturghia Sfântului Grigorie- slujire cu dăruire

Fiind o slujbă ce se săvârșește exclusiv în timpul zilelor comune din cursul săptămânilor Postului Mare, Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul, prin rânduiala oarecum deosebită, solicită din partea colaboratorilor preotului: cântăreț și paracliser, cunoștințe specifice de tipic și dedicare în slujire. Parohia Plevna, binecuvântată de Dumnezeu cu buni cântăteți bisericești dar […]