PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Mulţumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos şi descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoştinţei Sale!” (2 Cor 2, 14)
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (II)Sub ochii noștri... Scriptura (LXXVII)
 Vechii săpători în gros și pe subțire ce moșteneau meșteșugul din tată în fiu și din vecin în vecin, desfăceau calcarul masivelor numulitice muscelene (Albești, Dragoslavele) sau dâmbovițene (Valea Largă, Micloșani) cu unelte simple: piroane, răngi, maele de fier, frunze de oțel și pene așc...
Voi înmulţi fructele în pom şi roadele în câmp, ca să nu mai suferiţi de acum înainte ocara neamurilor din pricina foametei. Atunci vă veţi aduce aminte de purtările voastre cele rele şi de faptele voastre care n-au fost bune şi vă veţi scârbi de voi înşivă pentru nelegiuirile voastre şi pentru t...
Tăierea mâinii și scoaterea ochiului- cuvinte grele ale Domnului Iisus
„Dacă ochiul tău cel drept te sminteşte, scoate-l şi-l aruncă de la tine .  Hristos nu vorbeşte aici de mădularele trupului Doamne fereşte! - că nicăieri n-a spus că trupul este de vină pentru săvârşirea pacatelor ci necontenit a spus că de vină este gândul nostru cel rău. Nu este de vină oc...
19-05-2019 03:48
17-05-2019 23:11
17-05-2019 23:01
Viața și EuharistiaŢăranul iubeşte pământul, mai precis ţarina şi ţara, de care...
"Domnul Iisus Hristos vorbește adesea despre înviere pentru a imprima în sufletele ascultătorilor acest adevăr. Căci acela era punctul cel mai important din învățătura Sa, să stabilească și să întărească credința în aceste lucruri: învierea și viața veșnică. Viața este ceea ce cer oamenii mai mul...
Ţăranul iubeşte pământul, mai precis ţarina şi ţara, de care se simte strâns legat existenţial, pentru că pământul îi oferă hrană, dar şi pentru că pământul este loc în care se odihnesc osemintele strămoşilor şi în care, la vremea rânduită de Dumnezeu, şi trupul său se va aşeza. Deşi este iubitor...
Anatomia ereziilor sau Commonitorium (Sf Vincențiu din Lerini)
Adevărata credință se poate dovedi în două feluri: mai întâi prin autoritatea dumnezeieștii Scripturi, apoi prin tradiția Bisericii Universale; nu pentru că Scriptura singură nu ar fi suficientă în toate problemele, ci deoarece cei mai mulți, interpretând cuvintele divine după placul lor, născoce...
17-05-2019 22:50
17-05-2019 22:40
17-05-2019 21:06
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncăÎNVIEREA DOMNULUI, biruinţă asupra păcatului neascultării lui Adam, asupra morţii şi asupra iadului
 În vatra satului Plevna, ca o destinație „adăpostită” și prielnică a transhumanței, își aveau adăposturile sezoniere, tradiționale deja, păstori din Câmpulung și Buzău, ce se ocupau și cu plugăritul. Poate nu întâmplător și nu exclusiv pentru relieful determinat de văile numite azi V...
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este, în același timp, biruinţă asupra păcatului neascultării lui Adam, asupra morţii şi asupra iadului, pentru că trupul lui Hristos din mormânt nu a cunoscut stricăciunea sau descompunerea, iar sufletul Lui care a coborât la iad nu a fost reţinut acolo. A...
Bucurii simple pentru copii necăjiți
Oricine se duce la cineva în numele lui Hristos, este trimisul Lui, martorul Lui. Cel la care sunt trimis este pentru mine „unul din cei prea mici frați ai Domnului”. (Maica Siluana Vlad)
14-05-2019 10:46
14-05-2019 10:37
14-05-2019 01:55
Un studiu foarte folositor despre Sfânta TradițieSatul Plevna prin istorie (2019- Anul Satului Românesc) IV
Sfântul Rafail Havavinii (1860-1915), episcop de Brooklyn, a fost martorul prozelitismului violent al romano-catolicilor și al cultelor protestante în Răsăritul creștin, aflat sub jugul Imperiului Otoman. De aici și titlul disertației sale teologice, „Adevărata semnificație și valoarea de netăgăd...
 În anii 70 din secolul XX, construirea Sistemului Național de Irigații, în faza a doua tehnologică (faza I, primitivă - rețea de canale din care se alimentau motopompele; faza a II-a, evoluată - canale magistrale, stații de pompare și conducte subterane de transport, prevăzute la suprafață ...
Cum se vor preface faptele noastre în îngeri sau demoni?
Oare, nu ştiţi, fraţii mei, ce fel de frică şi nevoie avem să pătimim, în ceasul ieşirii noastre din viaţa aceasta, când sufletul se va despărţi de trup? Mare frică şi mare taină se săvârşeşte atunci. Că vin îngeri buni şi mulţime de oaste cerească şi toate puterile cele potrivnice şi stăpânitori...
13-05-2019 21:28
13-05-2019 20:45
13-05-2019 16:00
Taina cea mare: Dumnezeu între oameni„N- ar fi răbdat să stea acasă această femeie atotrâvnitoare...
"Am înțeles cum prin această dumnezeiască închipuire și istorisire a Sfintei Proscomidii vedem pe Iisus și întreagă Biserica Lui. Îl vedem în mijloc pe Hristos Însuși, Lumina cea adevărată și Viața cea Veșnică. El este în mijloc prin Agneț, iar Mama Lui de-a dreapta, prin miridă, sfinții și...
„N- ar fi răbdat să stea acasă această femeie atotrâvnitoare şi înţeleaptă (Maria Magdalena [Ioan 20, 1-9] n.n.) şi n-ar fi părăsit mormântul, dacă teama de legea sâmbetei şi de condamnarea ce ameninţa pe cei ce călcau nu i-ar fi scăzut râvna, şi dacă respectul faţă de vechile obiceiuri n-ar fi o...
Oare ascunderea apostolilor era semn de lașitate?
„Mânia iudeilor era la culme, şi căpeteniile lor erau gata să omoare pe orice om care admira învăţătura Mântuitorului şi primea puterea şi slava Lui negrăită şi atotputernică, mai ales pe sfinții ucenici. De aceea ei, ferindu-se să cadă în mâinile acelora, nu se duc înainte de sfârşitul zilei la ...
13-05-2019 11:33
13-05-2019 02:27
12-05-2019 20:58
Sfânta LiturghieCu cântări cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale şi neclintită...
"Scopul principal al Dumnezeieștii Liturghii este împărtășirea credincioșilor, fie și a celor puțini care sunt pregătiți. Căci mai toate rugăciunile sunt citite de preot pentru credincioșii care se vor împărtăși. De aceea cel puțin unul trebuie să se împărtășească." (Sf Paisie Aghioritul)
Cu cântări cinstim amintirea ta, fericim chinurile tale şi neclintită răbdarea ta, mărim şi lăudăm bărbăţia ta cea neînvinsă, binecuvântându-te ca pe un mare ajutător şi păzitor al nostru şi din inimă grăind: Bucură-te, tânăr mult ispitit; Bucură-te, luptătorule neostenit; Bucură-t...
Tineri din parohia Plevna participanți la Campionatul de fotbal
Duminică, 12 mai 2019, la pomenirea Sf Ioan Valahul, hramul Protopopiatului Lehliu, s-a desfășurat Campionatul de Fotbal în care s-au înscris 12 echipe de la școlile-parohiile din protopopiat. Din parohia noastră au participat la echipa școlii-parohiei Radu Vodă, și implicit la întrecerile spor...
12-05-2019 19:38
12-05-2019 18:11
12-05-2019 18:04
Flori de salcâmOricine poate trăi faptele Noului Testament la fiecare Liturghie. Sfânta...
Cu dărnicie, către lume,Trimite-al Raiului tărâmÎn dulci parfumuri îmbăiată –Suava floare de salcâm.Cu veselie râd ciorchiniiDe-un alb curat şi diafan –De fac să cadă, umilită,Semeaţa floare de castan.Roşcata zare-şi descreţeşte,Deodată, fruntea-n răsăritŞi de uimire se albeşte –Ghicind că vara a...
Oricine poate trăi faptele Noului Testament la fiecare Liturghie. Sfânta Proscomidie este Betleemul, Sfânta Masă este Sfântul Mormânt și Mântuitorul răstignit este Golgota. Toată creația se sfințește prin Dumnezeiasca Liturghie, prin prezenta lui Hristos. (Sf Paisie Aghioritul)
Frumusețe și hărnicie
12-05-2019 18:01
12-05-2019 16:19
12-05-2019 16:11
Sub ochii noștri... Scriptura (LXXX)Nu spune niciodată că Dumnezeu este drept
Ai ajuns tu la cămările zăpezii? Ai văzut tu cămările grindinei,Pe care le ţin deoparte pentru vremuri de strâmtorare, pentru zilele de bătălie şi de război?Unde se risipesc aburii şi se răspândeşte pe pământ vântul de la răsărit? (Iov 38, 22- 24)
"Nu spune niciodată că Dumnezeu este drept; dacă era drept tu ai fi fost în iad. Contează mai degrabă pe nedreptatea Lui, adică pe mila Lui, pe iubirea Lui, pe iertarea Lui” (Sf Isaac Sirul)
Și celor din morminte viață dăruind
08-05-2019 09:49
08-05-2019 09:04
07-05-2019 09:24
Satul Plevna prin istorie (2019- Anul Satului Românesc) IIISărindar pentru pomenirea unui binefăcător al bisericii
Aflat în zona deosebit de fertilă a Câmpiei Române, satul Plevna a cunoscut o dezvoltare economică bazată exclusiv pe agricultură, realitate, ce în ultimele două decenii ce au premers căderea comunismului, i-a pricinuit și decăderea. Loturile de teren cu care au fost împroprietăriți primii locuit...
Sărindarul individual este dat de creștini din proprie inițiativă, pentru pomenirea unor adormiți, ca o formă de rugăciune pentru iertarea păcatelor acestora.Credinciosul care dorește să se săvârșească această pomenire la patruzeci de Liturghii succesive (săvârșite fie duminica, fie și în alte zi...
Din cartea lui Iov, citire
Văzând Biserica lui Hristos cu ochii cei înţelegători pe diamantul cel suferitor, împodobit cu cununa răbdării, prăznuieşte cu veselie cântând: Să cântăm Dumnezeului nostru că S-a preaslăvit.Nici limba înţelepţilor, nici cugetul omenesc nu va putea să ajungă laudele tale, pentru că, limba cea nez...
06-05-2019 22:03
06-05-2019 21:21
06-05-2019 20:01
Necrezând mărturiei celorlalți Apostoli „că a înviat Domnul omorând...Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom...
Necrezând mărturiei celorlalți Apostoli „că a înviat Domnul omorând moartea”, ai dorit să vezi locul rănilor Lui şi să pui degetul în coasta Lui, spre desăvârşita încredinţare a ta şi a tuturor neamurilor până la sfârşitul veacurilor; de care preaînţeleaptă îndoială minunându-ne, strigăm ţie:Bucu...
Iubiţilor, acum suntem fii ai lui Dumnezeu şi ce vom fi nu s-a arătat până acum. Ştim că dacă El Se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. (1 Ioan 3, 2)
Cele trei dimensiuni ale mântuirii prin Cruce
Învăţătura creştină tradiţională exprimată în Noul Testament şi în scrierile Părinţilor cu privire la ispăşirea Mântuitorului nostru este că Crucea ne-a mântuit în trei moduri esenţiale: pe cruce, Iisus a biruit moartea; pe cruce, Iisus a biruit stăpânitorii şi puterile malefice ale acestui veac;...
06-05-2019 19:48
05-05-2019 18:30
04-05-2019 22:03
Un nou album de fotografii...Izvorul Tămăduirilor, procesiune cu litie și rugăciune
Neamul omenesc Te laudă, Preacinstită Fecioară, că din Ceruri tuturor le izvorăşti daruri, arătându-Te pe Tine, Dumnezeiască Mireasă, a fi izvor nemuritor şi pentru cei ce Îţi aduc aceste cântări de laudă:Bucură-Te, că eşti izvorâtoare a apei Hristos, din care se adapă toată lumea!Bucură-Te, că F...
"Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, Dumne­zeu însă, prin...
"Oamenii L-au condamnat pe Dumnezeu la moarte, Dumne­zeu însă, prin învierea Lui, îi „condamnă” pe oameni la nemurire, în locul loviturilor pe care I le-au dat oamenii, El îi îmbrăţişează; în locul ocărilor, El le împărtăşeşte binecuvântări; în locul mor­ţii, El le dă nemurirea. Nicicând oamenii ...
04-05-2019 18:35
04-05-2019 17:49
04-05-2019 10:33