PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Nădăjduim în numele Tău, Începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine, Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce ridici pe cei smeriti la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, Singurul Binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup... (Rugăciune din sec I)
În cât timp putem citi cărțile Noului Testament?O superbă rugăciune din secolul I
Sfânta Scriptură este izvor de reînnoire lăuntrică  a poporului lui Dumnezeu, izvor din care Biserica se străduieşte să  scoată o cunoaştere cât mai adâncă  a adevărului  şi o hrană  tot mai îmbelșugată pentru viaţa sa. Prin citirea Sfintei Scripturi, îl ascultăm pe ...
... Nădăjduim în numele Tău, începutul întregii creații, Cel ce ai deschis ochii inimii noastre, ca să Te cunoaștem pe Tine. Singurul Preaînalt întru cele Preaînalte, Cel Sfânt, Care întru sfinți te odihnești, Cel ce umilesti trufia celor mândri, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cei ce...
Am vrut să mă schimb
Am vrut să mă schimb pe unul mai bun, L-am căutat cu lumânarea,Înalt ca bradul, curat ca floarea, Şi care noaptea să doarmă tun.Ce, cu mândrie, să-şi zică: unul Ca mine-n lume nu mai există. Frumos, cu educaţie ateistă, Poţi să îl cauţi să tragi cu tunul.Ce bine! Ce bine!...
19-07-2019 13:08
18-07-2019 23:40
18-07-2019 04:38
Rânduiala duhovnicească specifică pomenirii Sfântului Ilie Preîntâmpinarea unui dăunător foarte periculos al plantelor topiare
 La acest moment al anului plantele decorative pretabile artei topiare, sub formă de garduri vii sau alte forme decorative (în special buxus sempervirens) plantate în curtea bisericilor sau a caselor parohiale, sunt foarte amenințate de apariția recentă a unu...
Zicerea unui copil "bătrân"
 Călătorind odată avva Macarie împreună cu fraţii prin Egipt, a auzit un copil zicându-i mamei sale: mamă, e un bogat care mă iubeşte şi eu îl urăsc, şi un sărac mă urăşte şi eu îl iubesc. Avva Macarie ascultă, minunându-se. Fraţii îi ziseră: – Ce înseamnă cuvântul acesta, părinte, de te-ai ...
17-07-2019 15:14
16-07-2019 23:09
16-07-2019 22:03
Domnul cheamă toate popoarele la pacea veșnică a Împărăției lui Dumnezeu (texte paralele)Ceasul amurgului asupra unui rodnic lan
Vedenia pe care a văzut-o Isaia, fiul lui Amos, pentru Iuda şi Ierusalim. Fi-va în vremurile cele de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni şi vor zice: "...
Funia recoltei în satul românesc
15-07-2019 22:19
15-07-2019 21:59
15-07-2019 21:34
Perspectivă inversă cu trupițăSlujirile cerești ale Arhistrategului Gavriil
 Iată, plugarul aşteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând, până ce primeşte ploaia timpurie şi târzie. (Iacov 5, 7)
Binevestitorului mantuirii noastre, lui Gavriil Arhanghelul, marele slujitor al lui Dumnezeu, care a facut oamenilor atatea binefaceri, atat in Legea veche, si in cea noua, Biserica ii alcatuieste astazi al doilea sobor de praznuire, multumindu-i pentru toate slujirile lui, cunoscute din Scriptur...
Un suflet într-o inimă de mamă
Sâmbătă, 13 iulie 2019, familia și creștinii ne-am rugat în biserica parohială la sorocul de pomenire a 40 de zile de la adormirea Mamei Ana, fiică a parohiei noastre, ce prin profesie (asistent medical) a fost de mare ajutor celor ce necesitau o primă evaluare medicală a suferinței sau acordând ...
15-07-2019 21:16
14-07-2019 15:25
12-07-2019 11:13
Slavă venirii tale în chipul tău, CuratăQuidquid discis, tibi discis: tineri săteni încununați în universități de prestigiu
Să se bucure cerul şi pământul să se veselească; căci cea mai presus decât îngerii, Fecioara astăzi, pe pământ, cheamă tot neamul omenesc şi îngeresc la dumnezeiasca prăznuire a cinstitului chip al ei şi al Fiului său. Acest chip ne dăruieşte nouă toate cele de folos şi tot felul de tămăduiri. Pe...
Tânăra noastră enoriașă Diana Gabriela a absolvit în sesiunea iulie 2019 și a susținut cu succes licența la o facultate de prestigiu a Universității Politehnica din București, primind titlul de inginer chimist. Provenind dintr-o familie creștină, înzestrată cu o capacit...
"Precum aurora precede ziua luminoasă"
Tragându-se dintr-o familie de neam ales din tinutul Pskov, din initiativa careia Varegii au venit in Rusia, printesa Olga fusese inzestrata de la Dumnezeu cu o frumusete rara si o inteligenta stralucita. Intr-o zi, pe când traversa fluviul Pskov, ea intâlni pe tânarul print Igor care de indata s...
11-07-2019 21:12
11-07-2019 06:31
10-07-2019 23:40
Închina-ne-vom la locul unde au stat picioarele DomnuluiGaudium et spes: tineri săteni "încununați" în universități de prestigiu
...Aşa Te rugăm pe Tine, Preasfinte Stăpâne, pentru sfintele pătimiri şi pentru vărsarea sfântului Sânge şi moartea cea făcătoare de viaţă a Unuia Născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care cu sfatul Tău, al lui Dumnezeu Tatăl Cel fără de început şi al Preasfântului Tău Duh, de bunăv...
Fiul duhovnicesc al parohiei noastre a încununat, în sesiunea iunie 2019, studiile teologice începute la Seminarul Teologic din Slobozia prin absolvirea Facultății de Teologie Ortodoxă și susținerea Tezei de Licență dedicate Rugăciunii și gestualității ei.
Nu te amagi crezând
Nu te amăgi crezândcă poţi DOI sluji-ntr-un rând,că şi DA, şi NU să zici,şi acolo, şi aici.Poţi numa-ntr-un fel să zici:ori ACOLO, ori AICI.Nu poţi să slujeşti frumosşi pe BAAL, şi pe HRISTOS,şi-n credinţă, şi-n desfrău,şi sta BINE, şi sta RĂU.– Numai unu-i felul tău:ori stai BINE, ori stai RĂU.N...
10-07-2019 23:19
10-07-2019 23:12
09-07-2019 23:15
Chip de vatră a casei în satul tradițional din BărăganO nouă altoire la trupul tainic al lui Hristos
...Tu, Stăpâne a toate, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfinţire, de curăţire trupului şi sufletului, dezlegare legăturilor, iertare păcatelor, luminare sufletelor, baie de a doua naştere, înnoire duhului, har de înfiere, îmbrăcăminte de nestricăciune, izvor de viaţă. Că tu ai zis, Doa...
Tronul slavei cel bine întocmit. Cântec de oțel și stâncă (VI)
Categoria îmbelșugată a crucilor funerare cioplite în calcar numulitic ilustrează o mare diversitate a reprezentărilor iconografice.  1. Mântuitorul Iisus Hristos Marele Arhiereu. Mântuitorul stă pe Scaunul Slavei, binecuvintează, flancat fiind de 2 îngeri.
09-07-2019 23:03
09-07-2019 22:54
09-07-2019 22:51
Zicere înțeleaptă din lumea satului românescDestin
"Când am pus piciorul pe miriște, anul a trecut" (Irimia Ștefan)
Pentru că tot trupul este ca iarba şi toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba şi floarea a căzut (1 Pt 1, 24)
Partea cea mai nobilă a slujirii preoțești
Mai întâi, cred ca această jumătate de ora (în care a săvârșit Proscomidia) este cea mai nobilă şi mai frumoasă parte din întreaga slujire preoţească. Aici, în firidă, preotul este desprins de lumea exterioară și se află doar cu sine însuși, singur în fața lui Dum...
08-07-2019 10:05
07-07-2019 22:36
05-07-2019 22:42
Pomenirea celui care cu dreptate și cu dragoste a cârmuit poporul său fiind ctitor de locașuri sfinte și apărător al creștinătății; cel cinstit cu numele de “atlet al credinței creștine”Cuvântul Domnului
  Sfinte Ștefane Voievod, apărător al poporului român și grabnic folositor al tuturor creștinilor, ascultă rugăciunea pe care o înălțăm către tine, noi, nevrednicii. Cunoaștem îndrăznirea pe care ai dobândit-o prin multe osteneli către Bunul Dumnezeu, Care ți-a ascultat rugăciunile tale. Dre...
Iisus a zis: Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu.
Decada curățeniei generale în cimitir
Cimitirele sunt locuri anume pregătite, cu cruci sfinţite la căpătâiele răposaţilor, spre a arăta credinţa în învierea trupurilor. Ele sunt locuri de veşnică odihnă pentru trupurile celor dragi: strămoşi, moşi, părinţi, fraţi, surori, copii şi alte rude, prieteni şi cunoscuţi, înaintaş...
05-07-2019 17:44
02-07-2019 19:49
02-07-2019 15:16
Te(hn)ologie Proloage
Faptele Măriei sale
02-07-2019 14:56
01-07-2019 19:42
01-07-2019 18:30
Cântare sfinților din neamul nostruPârga, ofranda recunoscătoare a creștinilor din satul românesc
Sfinţilor români, voi, care sunteţi podoaba neamului nostru şi roada lui cea mai de preţ: mucenici, care aţi murit pentru Stăpânul Hristos; ierarhi, care ne-aţi păstorit cu sfinţenie; cuvioşi, care v-aţi nevoit ca nişte îngeri în trup; mărturisitori, care aţi păzit dreapta credinţă; şi voievozi, ...
  Prin pârgă se înţeleg primele roade vegetale care dau semne ca au început să se coacă şi pe care oamenii de la ţară le duc la biserica pentru binecuvântare şi dăruire. În satul meu natal, ca şi în foarte multe altele, se păstrează până astăzi tradiţia ofrandelor de pârga, după calendarul a...
Sebastian, acolitul bisericii parohiale și responsabilitățile lui
Cuvântul "acolit" vine din limba greacă şi înseamnă însoţitor fără de păcate. Acoliţii sau băieţii de altar au un rol foarte important în slujbele oficiate în Biserica Ortodoxă. Ei îi ajută pe preoţi să slujească mai bine pe Dumnezeu şi Biserica. Băieţii de altar reprez...
01-07-2019 13:28
30-06-2019 16:29
30-06-2019 16:08