Menu Home

Câmpia Soarelui se supune…agrotehnicii

Foarte multe locuri ale Scripturii fac trimitere la osârdia agricultorului. Există referințe bogate privind lucrarea solului, fertilizarea, combaterea buruienilor, asolamentele. Toate însă, dacă nu sunt privite ca aspecte ale culturii epocii, au mai mult o dimensiune ilustrativă, ca în parabole privind hărnicia, truda, îndelunga răbdare, știința și darul lui Dumnezeu […]

Legat fiind de picioare Lazăr, umbla

Ascultând cu atenție slujba utreniei din Sâmbăta lui Lazăr (8 aprilie 2017), oricine poate pătrunde, cu mult folos sufletesc, tainele credinței noastre. Până în ziua de astăzi, continuând șirul antihriștilor apăruți încă din timpul apostolilor, există o seamă de oameni, bine caracterizați de Sf Pavel, care „mereu învăţând şi neputând […]

Sâmbăta lui Lazăr- dezlegarea sărindarului

„Nu degeaba au rânduit Apostolii să se facă asupra Tainei cele înfricoşate a Euharistiei pomenirea celor plecaţi. Ştiau că mult le foloseşte, multă binefacere aduce celor mulţi. Când stă poporul, plinătatea preoţească, cu mâinile întinse şi în faţă stă jertfa înfricoşată, cum nu vor îndupleca pe Dumnezeu cei adormiţi? Dar […]

Copacul

Hipnotizat de-adânca și limpedea lumină A bolților destinse deasupra lui, ar vrea Să sfarme zenitul, și, -nnebunit, să bea,Prin mii de crengi crispate, licoarea opalină. Nici valurile nopții, nici umeda perdea De nouri nu-i gonește imagina senină;De-un strălucit albastru viziunea lui e plină,Oricât de multe neguri în juru-i vor cădea… Dar când augusta […]

Urare

Fulgii de nea ce cad pe voi Să se topească-n suflet cald,Trecănd în liniştite ploi Să ude flori de gând curat. În viscol dacă-ngenunchiaţi Să-l potoliţi c-o sărutare,Numai iubirea ce-o purtaţi Poate să facă gheaţa floare. De-aveţi în voi ramuri uscate Să le tăiaţi cu bun Cuvânt, Ca cele ce mai sunt rămase Să vadă flori […]

Împărtășirea, arvuna vieții nesfârșite

„Iisus Hristos vorbește adesea despre înviere pentru a imprima în sufletele ascultătorilor acest adevăr. Căci acela era punctul cel mai important din învățătura Sa, să stabilească și să întărească credința în aceste lucruri: învierea și viața veșnică. Viața este ceea ce cer oamenii mai mult; nimic nu este mai dulce, […]

Copiii preșcolari prăznuiesc primăvara

Preșcolaritatea este vârsta la care copilul îşi manifestă dragostea aproape înnăscută faţă de animale şi plante şi constituie o etapă în care se poate face educaţie a respectului față de natură. Prin fapte, gesturi, exemple, demne de urmat din viață și literatură, adulții pot sădi în sufletul copilului mila şi […]

Universul antropic

“Zidirea celor văzute s-a numit pom al cunoştinţei binelui şi răului fiindcă are raţiuni duhovniceşti, care hrănesc mintea, dar şi o putere naturală care, pe de o parte, desfată simţirea, pe de alta, perverteşte mintea. Deci, contemplată duhovniceşte, ea oferă cunoştinţa binelui, iar luată trupeşte oferă cunoştinţa răului. Căci celor […]