PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Satul românesc la începutul secolului XX, în „memoriile” preoților din Plevna (II)

În toată lungimea magaziei și șoproanelor casei părintești, în spatele lor, era construit un grajd pentru o pereche de boi, o vacă sau două și caii drumeților care iarna cereau adăpost și chiar hrană pentru animalelor lor.
Iar bărbații călători erau adăpostiți în camere amenajate cu căldură și ospătați cu hrană necesară, fară a pretinde ceva atât pentru oaspeți cât și vitele lor.
În afara gospodăriei personale lângă gard își are ființa un puț din tuburi de beton la o adâncime de peste 16 metri de la suprafață, prevăzut cu o masă-ghizduri tot din beton, cu fus, roată, acoperit cu tablă și alături cu jgheab din beton pentru adăpatul vitelor.
Acest puț are și acum apă limpede, potabilă. Spre pomenirea tatălui meu, lumea care iese sau intră în sat zice: "să bem sau să luăm în vase, ori să adăpăm vitele de la puțul lui moș Paraschiv". 

Casa nu mai dăinuiește așa cum a fost, dar singur puțul a rămas acelaș și va dăinui multe generații de oameni.
La gospodăria părintească se mai găsea pe vremea când și noi copiii locuiam acolo, saivane pentru 30-40 de oi, cotețe pentru păsări de curte, cocine pentru porci și purceluși, porumbare dușumite, ca să nu fie porumbul direct pe pământ ca să se strice.
Și din acest punct de vedere se constată spiritul de chibzuință, de buni și iscusiți gospodari, în care s-au plasat părinții.
În toate acestea părinții mei au găsit un prețios concurs în devotament, în muncă a fiilor în viață, între care un frate pe nume Dumitru, a surorilor Marița, Anica, Bica, Ioana și al șaselea într-o măsură mai modestă, în ceea ce privește randamentul, al subsemnatului care am fost singurul din familie, să  nu optez ca să îmbrățișez meseria lor de plugari.
Copii devenind fiecare la vreme apt pentru muncă alături de părinți, ostenind cu elan și chibzuială și-au mărit suprafața arabilă – proprietate personală până la optzeci pogoane, care s-au adăogat la cele inițiale din împroprietărirea de către stat. 
Diferența de teren s-a dobândit prin cumpărare, dar nicidecum de la consătenii din sat lipsiți, pe care nu i-au deposedat măcar cu o brazdă de pământ, cu aceștia părinții trăiau în colaborare și desăvârșită armonie și cinste perfectă.
Cumpărarea terenului arabil și l-au însușit numai de la împroprietăriți din Ilfov, care nu s-au prezentat să locuiască în sat și să-și desțelenească singuri ogorul, complăcându-se în comoditate.
Și în acest mod părinții mei au devenit fruntașii satului, stimați și respectați de toată obștea satului.
În repetate rânduri comunitatea locală i-a încredințat tatălui meu mandatul de răspundere pentru administrarea comunei în funcția de primar.
Treburile obștești ale comunei le-a îndeplinit cu cinste, demnitate și competența ireproșabilă.
Părinții nu erau avari, zgârciți, ci darnici, căutau să ajute consătenii lor în toate împrejurările, la necazuri și nevoi, atât cu sfatul, dar mai cu seamă cu faptele dându-le cele de trebuință.
Ei erau înzestrați de Dumnezeu cu sentimente puternice de credință, evlavie și virtuți creștinești, care se materizau prin diferite danii la văduve, orfani, sărmani și biserică.
Aceste obiective se pot ilustra pe viu în daniile făcute bisericii satului meu natal, prin păstrarea și folosirea lor permanentă ca: evanghelia îmbrăcată în coperte de material argintat, a unui puț din tuburi de beton, o cruce în amintirea aducerii Sft. Mucenițe Filofteia.
(Părintele Mihai Constantin)

Necategorisit
Ecouri ale pelerinajului la Sf ParaschevaTELEGRAF: Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie
 Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajut...
Vineri, 25 octombrie 2019, ora 17, Vecernie și Litie, la biserica parohială în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
POEȚII SATULUI DIN BĂRĂGAN: Elena Dinu- Gavrilă: Ție, Bărăgan!
Se-ntorc la vetre cei plecați din satCocoare izgonite de vântul rece-al toamneiEi răscolesc hrisoave, vechi locuri ce-au lăsatȘi speră în puterea miraculoasă a palmei.Vor frământa pământul ca pe-un aluat de pâineȘi-or semăna sub brazde iubirile din veac,Cu Dumnezeu în suflet...
22-10-2019 09:02
22-10-2019 08:39
21-10-2019 22:50
Diseminarea în școală a proiectului catehetic dedicat Anului omagial 2019Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul...
În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, parohia Plevna în parteneriat cu școala, va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural. 
Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac! (Isaia 40, 8)
Pomenirea luptătorilor pentru Ortodoxie din Transilvania:Visarion, Sofronie, Oprea, Ioan și Moise
Luptătorilor pentru Ortodoxie, ca nişte îngereşti trâmbiţe aţi înviorat în suflete îndrăznirea mărturisirii dreptei credinţe şi ca nişte înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Mari au fost ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii; mare...
21-10-2019 22:32
21-10-2019 15:15
21-10-2019 14:38
TâlcuireNu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu...
PRIETENIA nu cere să vă vedeţi sau să vă vorbiţi zilnic. Ci să vă vreţi binele mereu! 
Nu există altceva mai de folos nouă și mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântuitorului, și înnoirea oamenilor și părtășie a Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea și lauda, se cade a ne griji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci pentru ea este ...
Dumnezeu să binecuvânteze şi să facă rodnică lucrarea mâinilor noastre
 Tu, Doamne, Părinte Sfânt, l-ai rânduit pe om să lucreze pământul şi să-l stăpânească; pe Tine cu umilinţă Te rugăm să ne dai neîncetat belşug de grâne, să împarţi cu dărnicie toate roadele, şi, îndepărtând furtunile şi grindina, să binevoieşti a spori rodnicia tuturor seminţelor. Prin Hris...
21-10-2019 12:00
21-10-2019 00:05
20-10-2019 17:44
Un nou proiect catehetic în parteneriat cu școalaUn semn de la Domnul
 În cinstea Anului Omagial al satului românesc, 2019, în parteneriat cu școala din enorie, se va desfășura un nou proiect catehetic dedicat sfinților din neamul nostru ce s-au născut în mediul rural.  Deși aceștia au trăit chiar cu zeci, sut...
Și Isaia mai grăi catre Ahaz:"Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus".Şi a spus Ahaz: "Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul!"Şi a zis Isaia: "Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge să obosiţi pe oameni, de veniţi să obosiţi şi pe...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa n...
 Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
20-10-2019 16:03
18-10-2019 09:18
17-10-2019 12:18
Picături de darBinecuvintează Doamne câmpia cu belșug de roade
Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în IerusalimAuzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-a...
Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta, câmpiile Tale să se sature de belşug şi văile să înmulţească grâul. Cercetează, Doamne, pământul aceasta, şi-l adapă, îmbogăţeşte, brazdele lui, rodul înmulţeşte-l. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Tie slavă înălţăm, ...
Concurs interjudeţean cu tematică religioasă de creație plastică
EPISCOPIA SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR ŞI CENTRUL CULTURAL UNESCO IONEL PERLEA                                 Concurs interjudeţean...
17-10-2019 10:33
17-10-2019 10:10
16-10-2019 15:55
Copiii găsesc în Biblie calea vieții binecuvântateZiua Recoltelor binecuvântate
 În toate zilele tale, fiule, adu-ţi aminte de Domnul şi fereşte-te să greşeşti şi să calci poruncile Sale. Să faci dreptatea în toate zilele vieţii tale şi să nu mergi pe căile nedreptăţii, căci mergând întru adevăr vei izbuti în toate căile tale ca toţi cei care caută dreptatea....
În amintirea trecutului comunității noastre, când la hramul bisericii, Sf Parascheva, se consemnează desfășurarea în comunitate a unui "bâlci anual cu obor pentru vânzarea vitelor" (A.V. Ursescu, Anuarul Județului Ialomița pe 1906), s-a organizat în biserică o mică expoziție a bogatelo...
Aurora
Ai poruncit tu dimineţii, vreodată în viaţa ta, şi i-ai arătat aurorei care este locul ei? (Iov 38, 13)
16-10-2019 14:56
16-10-2019 14:48
15-10-2019 11:21
O activitate în ParteneriatSufletul sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el
 În cadrul generos oferit de Protocolul de Cooperare Școală- Biserică, în data de 14 octombrie 2019, la hramul parohiei Plevna, a avut loc prima activitate comună a celor două instituții fundamentale ale societății românești, Biserica și Școala.  Cu sprijinul inimos și implicarea d...
 Pe aceşti morţi sfinţi din pricina comorii cereşti pe care au purtat-o în aceste vase de lut, trebuie să-i atingem totdeauna cu evlavie.  Fiindcă un conţinut sfânt a sfinţit şi vasul în care a fost ţinut. Sufletul lor sfânt sfinţeşte tot ce atinge fiindcă Dumnezeu locuieşte în el....
Participarea creștinilor (preoți și credincioși) la hram s-a acordat duhovnicește
 Este definitiv constituită concepţia şi convingerea că în cultul divin şi mai ales în Sf. Liturghie se cuprinde, implicit şi explicit esenţialul religiei noastre. Ştiind acest lucru, preotul „să stea bine, să stea cu frică” î...
15-10-2019 10:23
15-10-2019 09:58
15-10-2019 09:36
Ieșirea cu Sf Evanghelie. Rânduială și simbolismPomenirea "fratelui" Sfântului Ioan Damaschin
Vohodul mic sau ieşirea cu Sfânta Evanghelie se face în timpul Antifonului al III-lea; preotul face trei închinăciuni în faţa sfintei mese, ia Sfânta Evanghelie şi pune în locul ei, pe antimis, Sfânta Cruce; ţinând Sfânta Evanghelie în dreptul frunţii, ocoleşte cu ea sfânta masă şi ies...
 Autor erudit, Sfântul Cosma de Maiuma, a scris comentarii (scolii) la poemele sfântului Grigore de Nazianz.  Ca un poet-imnograf, Sfântul Cosma este privit cu mare admirație în Biserica Ortodoxă. Aceasta îi consideră pe sfinții Cosma și Ioan Damaschin ca fiind cei mai buni reprezentanț...
Pocăință
Este uşor, într-adevăr, să mă spovedesc că nu am postit în zilele rânduite, că nu mi-am făcut rugăciunile sau că m-am mâniat. Este un lucru diferit, totuşi, acela de a realiza dintr-o dată că am pângărit şi că mi-am pierdut frumuseţea sufletească, că sunt departe de adevărata mea casă, de adevăra...
13-10-2019 16:40
13-10-2019 16:11
13-10-2019 15:58
Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi iau în derâdere odoarele sfinte!Rugăciune pentru pelerinii către Sf Parascheva
„Toţi cei care venim la racla Sfintei Cuvioase Parascheva avem cu noi dorul şi fiorul sfânt al mântuirii. Încă din vechime actul de cinstire a rămăşiţelor pământeşti ale sfinţilor apare în deceniile veacului apostolic şi continuă până astăzi. Să ne rugăm pentru toţi cei care batjocoresc şi i...
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce ești Calea, Adevărul și Viața, și ai călătorit împreună cu sluga Ta, Iosif, precum și cu cei doi ucenici care au mers la Emaus. Însuți Stăpâne, călătorește și cu robii Tăi, pelerini, binecuvântând călătoria lor duhovnicească...
Sf Parascheva, ocrotitoarea noastră
12-10-2019 22:23
12-10-2019 22:19
12-10-2019 15:53
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos