Menu Home

Invitație la Taina Sfântului Maslu

La sărbătorirea Sfintei Filofteia, în biserica parohială va fi slujită și Taina Sfântului Maslu, luând pe mireasa lui Hristos în ajutor la pământeștile neputințe ale firii noastre și cântând: Tu ești odrasla cea preafrumoasă a Târnovei, lauda României, ocrotitoarea cea tare împotriva tuturor primejdiilor, caldă mijlocitoare către Dumnezeu; tu ești […]

Moștenirea imnografică a Sfântului Ioan Damaschin

Lăudăm cinstitele și sfintele lupte pe care le-ai purtat cu adevărat pentru Biserică, cinstim cu cântări sfintele viersuiri, pe care ni le-ai lăsat spre lauda Domnului și spre veselia credincioșilor, Sfinte Părinte Ioan Preaminunate, vrednicule de laudă. Cărțile de cult păstrează importante alcătuiri poetice la marile sărbători creștine datorate Sfântului […]

Postul Crăciunului. Ziua a douăzecea

Prin cuvintele tale cele ortodoxe, pe eretici i-ai înfruntat și ai învăţat pe toți să se închine cinstitelor icoane; deci şi acum, risipeşte întunecinea eresurilor, Părinte, şi ne străluceşte lumina adevărului.  Luni, 4 decembrie 2023, în biserica parohială s-a cântat Paraclisul Sfântului Ioan Damaschin, evocându-se în cântări frumos alcătuite vredniciile […]

Coșul Sfintei Filofteia 2023, etapă de parcurs

Până duminică, 3 decembrie 2023, în biserica parohială, creștinii au dăruit la colecta parohială următoarele cantități de alimente: 20 kg. zahăr 36 l. ulei 10 kg. orez 30 kg. făină 6 kg. mălai 10 buc. diverse conserve. În timpul Postului Crăciunului, până la 17 decembrie, este deschisă această colectă pentru […]

Duminica a treia din Postul Crăciunului

În a treia zi a lunii decembrie, în anul 2023, a fost duminica în care s-a citit Evanghelia numerotată ca a XXXI-a după Rusalii. În  Evanghelia citită în această zi, orbul credea că Iisus Hristos este Dătătorul luminii ochilor săi, dar fiindcă nu avea ochi să-L vadă și să vină […]

Excurs(ie) în bibliotecă. 6

În lumea creştină, chiar și printre scriitorii şi cercetătorii ortodocși, este des întâlnită o naraţiune prea puţin contestată despre „dezvoltarea” doctrinei Sfintei Treimi în creștinism. Se presupune că oamenii din Vechiul Testament erau monoteiști unitari — cu alte cuvinte, ei credeau că există un singur Dumnezeu și că Dumnezeu este […]

Postul Crăciunului. Ziua a optsprezecea

Stătut-ai la dumnezeiasca strajă, Fericite, şi ai cunoscut venirea lui Dumnezeu, cu ochi proroceşti de Dumnezeu insuflate Avacume, drept aceea ai şi strigat cu frică : Auzit-am, Doamne, înfricoşată venirea Ta, şi Te laud pe Tine, că ai voit să porţi trup pământesc din Fecioară. Sâmbătă, 2 decembrie 2023, s-a […]

Polihroniu

Preasfințitului Părintelui nostru, VINCENȚIU, Episcopul Sloboziei și Călărașilor dăruiește-i Doamne, zile îndelungate și sporire în dreapta propovăduire a cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii, și-l păzește întru mulți ani. Mulţi ani trăiască!  Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor ţării noastre, mai marilor orașelor și […]

Arborarea drapelului național

La 1 Decembrie 2023, înaintea slujbei Te Deum, drapelul național binecuvântat și sfințit la sărbătoarea Sfântului Andrei, a fost expus pe clopotniță ca un memento, pentru toți cei ce vor trece prin fața bisericii, de a spori în iubirea de Dumnezeu, de Biserică și de neam spre binele și fericirea […]