Menu Home

Despre preoția împărătească a tuturor creștinilor

„Iar voi sunteți seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată” (I Petru 2, 9) Protestanții susțin că aceste cuvinte îndreptățesc credința lor că toți creștinii sunt preoți. Potrivit învățăturii autentice […]

Duminica a cincea după Paști. Omilie

Multe lucruri și vrednice de luare aminte cuprinde Evanghelia ce s-a citit astăzi. Ea ne arată lămurit că Iisus Hristos este Dumnezeu și Om; ne înfățișează iubirea Lui de oameni cea necuprinsă și smerenia Lui cea nesfârșită, cum și credința vie și râvna plină de căldură a samarinencei pentru întoarcerea […]

Aleluia. Ghid de laudă a Domnului

Meditarea vieții noastre prezente trebuie să se desfă­șoare în lauda Domnului, pentru că fericirea veșnică a vieții noastre viitoare va consta în lauda lui Dumnezeu; nimeni nu va fi apt pentru viața viitoare dacă acum nu se va pregăti. De aceea, să-L lăudăm acum pe Dumnezeu, dar să înălțăm spre […]

Elevii află despre Sf Constantin cel Mare

Înaintea bătăliei cu Maxențiu, în timp ce împăratul Constantin se frământa cumplit văzând avantajele militare disproporționate pe care le avea Maxențiu, o Cruce strălucitoare s-a înfățișat pe cer în plină zi în ochii săi și ai întregii armate care era cu el, Cruce împodobită cu stele. Pe Cruce stăteau scrise […]

Albina, icoană a Duhului Sfânt

Că cum iaste obiceaiul albinilor de lăcuescu în fagurii lor, carii i-au câştigat iale, iar când li să adaoge fumul, iale nu pot răbda, ci fug din fagurii lor de fum (însă iar nu foarte să dăpărtează de câştigul lor şi aşteaptă cândai doar s-ar potoli acel fum şi să […]