PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos
Rolul Mitropoliei Ardealului în organizarea statutară a Patriarhiei Române

 La 4 februarie 1925 Sfântul Sinod a proclamat Biserica Ortodoxă Română ca Patriarhie, fiind recunoscută ca atare prin legea votată de Senatul ţării la 12 Februarie 1925, de către Cameră la 17 Februarie 1925 şi apoi promulgată de Regele Ferdinand I la 25 Februarie 1925. Recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române ca Patriarhie de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a fost făcută la 30 Iulie 1925 prin Tomosul semnat de către Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea. Apoi la 1 Noiembrie 1925, Miron Cristea a fost înscăunat şi investit ca primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
   De la 1918 şi până la 1925, deci de la Marea Unire până la înființarea Patriarhiei, Biserica din Transilvania a luptat mult ca şi în Regatul României să-şi păstreze autonomia. Biserica din Transilvania, după aprobarea Statutului şagunian, s-a constituit ca Biserică autonomă, independentă de Mitropolia de Carlovitz, de Mitropolia din Bucovina, de Bisericile din Moldova şi Ţara Românească sau de Patriarhia Ecumenică, iar înţelegerea acestui fapt era condiţionată de înţelegerea primului articol din Statutul lui Şaguna, articol care statuează că Biserica Ortodoxă Română din Transilvania este autonomă. Chiar dacă Bisericile din Bucovina şi Basarabia s-au alipit la ţara-mamă, Biserica Română din Transilvania dorea să rămână în continuare independentă, autonomă. 
     Această precauţie din partea Bisericii din Ardeal a durat aproape şapte ani.
    Temerea cea mai mare a ardelenilor era că Unirea nu se va ţine şi că se va ajunge din nou sub dominaţie străină. Deci nu se poate vorbi de o dorinţă de independenţă generată de egoism din partea mitropolitului ardelean, ci s-a recurs la aşa-zisa „rezistenţă“, din motive strict de conservare a libertăţii religioase. De altfel, având în vedere momentele nefericite provocate românilor din Ardeal de militanţii Reformei şi ai Uniaţiei, aceste temeri erau fireşti şi bine întemeiate. Aşadar, Biserica Română din Transilvania a fost de acord să se unească prin statut cu Mitropoliile Ţării Româneşti şi Moldovei şi Bucovinei, doar cu condiţia ca acestea să adopte Statutul şagunian. Statutul Bisericii Ortodoxe Române, devenită Patriarhie în 1925, este, în cea mai mare parte, Statutul şagunian adaptat pentru Biserica  reîntregită.  
  În fruntea întregii Biserici Ortodoxe Române se afla Sfântul Sinod, „cea mai înaltă autoritate pentru chestiunile spirituale și canonice și for suprem pentru chestiunile bisericești de orice natură”, format din patriarh ca președinte și din toți mitropoliții, episcopii și arhiereii vicari în funcție. Ca organ deliberativ pentru întreaga Patriarhie funcționa Congresul Național Bisericesc, format din șase reprezentanți ai fiecărei eparhii (2 preoți și 4 mireni), aleși pe 6 ani, și care se întrunea odată la 3 ani, cu atribuții administrative, culturale și economice. Organul executiv al Sfântului Sinod și al Congresului Național Bisericesc era Consiliul Central Bisericesc, format din 15 membri, câte 3 din fiecare Mitropolie (1 cleric și 2 mireni). 
  Unitățile administrative ale Bisericii erau conduse de adunări mixte (comitetul și consiliul parohial- art 37-58 din Statut ; adunarea și consiliul protopopesc- art 59-78 din Statut , adunarea și consiliul eparhial)- în care se respecta cu strictețe procentajul șagunian 1/3 clerici și 2/3 mireni. Participarea largă a mirenilor în conducerea treburilor bisericești inspirată ad literam din Statutul Organic al lui Andrei Șaguna a fost deturnată între timp fie prin alegerea în aceste organe a politicienilor de profesie, care nu aveau nicio legătură cu Biserica, fie prin acuzarea, de către unii clerici din Regat, a respectivei orânduieli, de laicizare și protestantism, cerându-se reducerea sau înlăturarea elementului laic de la conducerea vieții Bisericii.
  
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.comNoutati
Mică învățătură de credință cântată, imnografia Sf LeonMarele Leu, Tarele apărător al Ortodoxiei
Luminat fiind de Strălucirile Dumnezeieștilor dogme, ai făcut să strălucească Lumina Ortodoxiei și ai micșorat întunericul eresurilor, fericite; și mutându-te din viață, te-ai sălășluit în Lumina Cea Neînserată, Cuvioase Leon; roagă pe Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.Luminat fiind...
Papă Leon a fost tare apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei lui Eutihie și Dioscor. Această erezie consta în aceea că cei doi eretici amestecau într-una singură cele două naturi ale Mântuitorului Hristos, cea omenească și cea dumnezeiască, negând prin urmare și cele două voințe ale ...
TELEGRAF: sâmbătă, 22 februarie 2020, pomenirea creștinilor răposați
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
18-02-2020 15:52
18-02-2020 11:22
18-02-2020 11:01
Nu te teme, Teodore, căci Eu sunt cu tineCateheză: Sfinții, prietenii lui Dumnezeu
De îndată ce Teodor a intrat în armată, în regimentul Marmarit, în orașul Amasia, a și izbucnit persecuția contra creștinilor, pornită de împărații Maximian și Maximus.Cum Teodor nici nu s-a gândit să ascundă faptul că este creștin, el a fost târât înaintea curții și aruncat în temniță, care a fo...
Încă din viaţa lor pământească, sfinţii au fost socotiţi prietenii lui Dumnezeu, după mărturia Mântuitorului, care a zis către sfinţii Săi ucenici: „Voi sunteţi prietenii Mei” (Ioan XV, 14). Şi în alt loc al Sfintei Scripturi ni se arată că sfinţii sunt prietenii lui Dumnezeu: „A crezut Avraam lu...
Pastorația părinților și copiilor la Sf Ioan Gură de Aur
EROPRILE PEDAGOGIEI LUMEȘTI1) Nepăsarea faţă de formarea duhovnicească a tinerilor, faţă de desăvârşirea lor morală, era cea dintâi caracteristică a atitudinii părinţilor. „Planurile lor pentru viitorul copiilor se mărgineau doar la a reuşi în viaţă din punct de vedere profesional, la a trăi în b...
17-02-2020 23:28
17-02-2020 23:04
17-02-2020 09:36
Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (II)Pilda fiului risipitor în limbaj vizual și imnografic (I)
Risipind bogăţia darului celui părintesc, m-am păscut, eu ticălosul, împreună cu dobitoacele cele necuvântătoare şi, poftind hrana lor, leşinam de foame, nesăturându-mă. Ci întorcându-mă la Tatăl cel milostiv, strig cu lacrimi : Primeşte-mă ca pe un năimit, pe mine cel ce cad la iubire...
Bogăţia darului, care mi-ai dat, Mântuitorule, ducându-mă în ţări străine eu ticălosul, rău o am cheltuit, vieţuind desfrânat, şi o am risipit dracilor, înşelându-mă; ci acum întorcându-mă, primeşte-mă ca pe rătăcitul, Părinte, îndură-Te şi mă mântuieşte.Desfătărilor trupeşti m-am plecat ca un ti...
Fii, argați sau slugi- tipologia biblică a celor ce se mântuiesc
Trei sunt stările celor ce se mântuiesc. Starea celor dintâi este a fiilor, adică a celor care cu mare dragoste slujesc lui Dumnezeu din toată inima lor și cu toată puterea voinței lor se sârguiesc să facă poruncile Lui. Despre aceștia spune dumnezeiasca Scriptură: Cât am iubit Legea Ta, Doamne, ...
16-02-2020 23:31
16-02-2020 23:11
16-02-2020 23:02
TELEGRAF: luni, 17 februarie, la ora 16, se oficiază Acatistul Sf TeodorSf Onisim, dă mărturie bună la proces
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Tertilus cel fărădelege pe Onisim l-a întrebat Din ce neam este. Creștin este numele meu, iar neamul, Onisim. Liber sau sclav ești tu? Sclav lui Filimon am fost, și lui Hristos Dumnezeu sclav credincios Sunt acum.  Și pe ce preț te-a vândut Filimon lui Hristos? Cu al Său Sânge, Domnul Hristos m-a...
Canonul iconografic al pildei fiului risipitor
Pilda fiului risipitor. -„Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei“ şi ce urmează (Luca 15, 11-32). Se înfăţişează astfel: Un templu şi un altar şi lângă templu fiul cel risipitor mâncând şi bând dimpreună cu desfrânate şi iarăşi, în mijlocul templului, Hristos îl împărtaşeşte pe risi...
16-02-2020 20:59
16-02-2020 15:30
15-02-2020 22:17
Sf Onisim, colaboratorul Sf Pavel, în Epistola către ColoseniOnisim, sclavul fugar, în Epistola Sf Pavel către Filimon
4:7 Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul.4:8 L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre,4:9 Împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, c...
1:5 Auzind despre dragostea ta şi despre credinţa pe care o ai către Domnul Iisus şi către toţi sfinţii,1:6 Ca părtăşia ta la credinţă să se facă lucrătoare în deplina cunoştinţă a oricărei fapte bune, pe care o faceţi pentru Hristos Iisus;1:7 Căci am avut multă bucurie şi mângâiere, din dragoste...
Sf Onisim, episcopul Efesului, în epistolele Sf Ignatie Teoforul
  Am primit în Dumnezeu mult iubitul vostru nume, pe care l-aţi dobândit prin firea voastră dreaptă potrivit credinței și dragostei voastre în Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Fiind următori lui Dumnezeu aţi împlinit desăvârsit lucrarea cea frățească, după ce aţi dobândit o nouă viaţă prin sâng...
15-02-2020 21:39
15-02-2020 21:28
15-02-2020 21:23
Trei noi cărți de cult au intrat recent în patrimoniul parohieiDacă să citești n-ai sete...ASCULTĂ!
Prin Protopopiatul Lehliu, s-au achiziționat, de curând, trei cărți dedicate cultului bisericesc: Triodul, Molitfelnicul mic și Anuarul liturgic și tipiconal pentru anul 2020, în scopul împlinirii unei slujiri corecte, în concordanță cu practica universală a Bisericii.Triodul (tri ode, trei cântă...
 Fiul duhovnicesc al comunității, absolvent al Seminarului Teologic din Slobozia, cel ce se ostenește (în timpul liber de la serviciu)  în oferirea răspunsurilor cântate la rugăciunile publice din biserica parohială, în duminici și sărbători, oferă tinerilor de azi, ce par a ...
Valentin, preot și martir
  Dicţionarul aghiografic cuprinzând pe scurt vieţile sfinţilor, alcătuit de Episcopul Gherasim Timuş, editat la Bucureşti în1898, consemnează înscrierea în sinaxar a Sf Valentin, preotul martir din Roma, precizând cultul său de mare venerație, dezvoltat în partea apuseană a Europei.  Pe lângă ce...
14-02-2020 11:50
14-02-2020 09:25
13-02-2020 09:31
Proiectul "Familia - școala sfințeniei" (a doua activitate)Sfântul Meletie, utilizatorul limbajului mimico-gestual în slujirea învățătorească
 În cadrul programului catehetic anual dedicat pastorației familiei, miercuri, 12 februarie 2020, a avut loc a doua activitate catehetică în care s-au evocat aspectele creștine ale guvernării imperiale exercitate de sfinții Marcian și Pulheria.Sfinţii Pulheria şi Marcian au trăit şi au împărăţit ...
Sfântul Meletie al Antiohiei a făcut în biserică propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu către popor, preamărind credința cea întărită în Niceea, la întâiul Sinod ecumenic, din 325. Apoi a mărturisit că "Fiul este de o ființă cu Tatăl" și făcător a toată făptura. Astfel învățând sfântul pe popor, c...
În prima săptămână a Triodului se anulează postul de miercuri și vineri. De ce?
Introducerea în cultul ortodox a săptămânilor pregătitoare pentru Postul Mare s-a produs în secolul al VII-lea nu datorită considerentelor duhovnicești, ci în principiu, datorită împăratului Heraclie, ce s-a folosit de chestiuni bisericești spre a întări puterea politică și ...
12-02-2020 18:41
12-02-2020 16:14
12-02-2020 12:58
Cateheză vizuală, prescura și AgnețulTELEGRAF: luni, 10 februarie, la ora 16, se oficiază Acatistul Sf Haralambie
Fără sămânţă, din Dumnezeiescul Duh şi cu sfatul Tatălui, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl, fără mamă mai-nainte de veci şi pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut, şi prunc cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta a-L ruga, să se mântuiască din...
www.parohiaplevna.ro; parohiaplevna@gmail.com
Curați la inimă, elevii din clasa pregătitoare, au văzut îngeri
... După ce trec toți pe dinaintea lui Dumnezeu de-i sărută sfânta Lui mână, îngerii îşi întind frumușel aripile lor albe și coboară pe pământ. Se apropie de o fereastră, o şterg cu mânuța, ca să se vadă în casă şi apoi privesc, pe rând, la copilaşi. Pe îngeri nu-i vede nimeni, nimeni ...
11-02-2020 08:33
10-02-2020 20:36
09-02-2020 16:51
Cazul Sf Nichifor, sau cum martiriul celui mândru și dușmănos nu este primitDeschiderea Triodului în Parohia Plevna
 Sfântul Nichifor era din Antiohia cea mare a Siriei și era, atunci, în cetate și un preot, anume, Saprichie. Amândoi atât de mare prieteșug și dragoste aveau între ei, încât mulți îi socoteau pe ei că sunt frați de o mamă. Și, viețuind ei multă vreme într-o iubire și prietenie ca...
 Anul acesta, perioada liturgică a Triodului a început, în întreaga Biserică, sâmbătă seara, 8 februarie 2020, la slujba vecerniei. Triodul e o perioadă din anul liturgic bizantin, cuprinzând Postul Mare, urmat de Săptămâna Mare, și precedat de o per...
Pioasă amintire cântăreților bisericești Ion și Gheorghe, la pomenirea Sf Nichifor
 Aceștia au servit comunitatea alături de părintele Ilarion și mai târziu părintele Mihail în slujirea de cântăreți bisericești.  Despre ei există multe consemnări olografe în cărțile de cult:„Cântărețul fiind din 1890 la Valea Rusului, servici Comuna Plevna din 1893, jud Ialomița. Ion Nichifor”„...
09-02-2020 16:41
09-02-2020 15:23
09-02-2020 15:10
PAROHIA PLEVNA din Protopopiatul Lehliu, Episcopia Sloboziei și Călărașilor
Biserica Ortodoxă din zilele noastre este comunitatea de creştini care se identifică cu Biserica din primul mileniu şi păstrează credinţa, etosul, cultul, succesiunea, comuniunea, structura vizibilă şi continuitatea canonică și istorică a Bisericii întemeiate de Iisus Hristos