Menu Home

Author Archives

plevna

Rugăciune pentru binefăcători

Dumnezeule ale dragostei, Ție sunt dator a-Ți mulțumi pentru dulcele sim­țământ al dragostei și ocrotirii, de care me bucurăm. O, Cel ce ești iz­vo­rul tutu­ror bunătăților, revarsă bine­cuvân­ta­rea și binefacerile Tale peste aceia pe care inimile noastre îi cinstesc și îi iu­besc. Apără-i de toate primejdiile ce bân­tuie viața mu­ritorilor […]

Pe ucenicul cel întâi chemat, să-l lăudăm

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le […]

Micii iconari

Sfântul Andrei a fost ucenic al lui Ioan Botezătorul, când, la o vreme după botezul lui Isus, auzindu-l pe Ioan Botezătorul spunând despre Isus: „Iată mielul lui Dumnezeu!” (Ioan 1,36) i-a urmat lui Isus, devenind astfel primul apostol. După învierea Domnului Iisus și Pogorârea Duhului Sfânt (la Rusalii), apostolii au […]

Bolile sufletești și vindecarea lor

În tratarea Sfântului Ioan Gură de Aur, patimile și virtuțile nu sunt simple instrumente retorice. Înțelese terapeutic, ca boală și sănătate, stricăciune și nemurire, ele reprezintă coordonate ce definesc traiectoria noastră prin această viaţă și punctul ei final din cea viitoare. De cele mai multe ori ne dorim sănătatea virtuții […]

Darurile dragostei creștine

Sub adumbrirea Maicii Domnului, credincioșii oferă daruri pentru activitatea filantropică, tradițională deja, intitulată Coșul Sfintei Filofteia. Anul acesta, lucrarea filantropică se va îndrepta către orfanii din parohie, ca mângâiere și ajutor pentru familiile în care copiii sunt crescuți de un singur părinte.

Apus de toamnă

Nu ţin minte să mai fi trăit o astfel de toamnă,Scăldându-mi ochii într-un covor de frunze arămii,Cu adieri reci de vânt învăluindu-mă, şoptindu-mi,Ceva ce crengile golaşe, aplecate, nu pot să-mi spună.Nu ţin minte, să mai fi trăit un astfel de apus,Cu soarele-agăţat de orizont, plângând,Cu norii-n zdrenţe cenuşii împrăştiaţi, în […]

Sari la conținut